Kyleo

Herbicid

Neselektivní postemergentní herbicid se systémovým účinkem, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů a trav.

Přípravek je přijímám zelenými částmi rostlin a je rozváděn do celé rostliny. Obě účinné látky se vzájemně doplňují a vykazují vysokou účinnost na jednoleté a víceleté plevele a trávy. Díky výměně solí mezi účinnými látkami (glyfosát IPA + 2,4-D DMA > < glyfosát DMA + 2,4-D IPA) a za pomoci pomocné látky cocoacetylamin je Kyleo stabilnější, účinnější a má rychlejší nástup účinku než samotný glyfosát. Aplikaci je nutné provést na dostatečně vyvinutou listovou plochu, aby byl zajištěn maximální příjem účinné látky. Ošetření je nejúčinnější v době růstu plevelů, vyšší teplota a sluneční záření podporují účinnost přípravku. Kyleo je vhodné řešení pro plochy s minimálním zpracováním půdy.