Postřikový přípravek k regulaci růstu obilnin, řepky ozimé, semenných porostů trav, okrasných rostlin a sadby zelenin.

Stabilan 750 SL je přijímán listovou plochou, jeho účinek je systémový. Ovlivňuje prodlužovací růst, zkracuje a zesiluje internodia, podporuje růst kořenového systému a odnožování obilnin.