Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti jednoletým dvouděložným plevelům v kukuřici seté.

Účinná látka sulkotrion je selektivní systemický herbicid, který je přijímán listy a kořeny rostlin. Je rozváděn v rostlině k citlivým pletivům. Účinná látka sulkotrion způsobuje vybělení, chlorózu a následné odumření citlivých rostlin. Příjem listy je rychlý a příznaky herbicidního působení (vybělení a chloróza) se na citlivých rostlinách projeví během několika dní až 1-2 týdnů. Mechanismus účinku herbicidu SULCOGAN spočívá v inhibici tvorby chlorofylu.