Zeagran 350

Herbicid

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspo emulse (SE) určený k hubení dvouděložných plevelů v kukuřici.

Zeagran 350 je selektivní herbicid s krátkým reziduálním účinkem. Účinná látka bromoxynil je přijímána listy, terbuthylazin je přijímán kořeny i listy plevelů. Mechanismus účinku obou účinných látek je založen na inhibici fotosyntézy ve fotosystému II. Klíčící plevele jsou hubeny před vzejitím, v době vzcházení nebo krátce po vzejití.