Maya

Ukrudtsmiddel

Effektivt ukrudtsmiddel til anvendelse i korn, med og uden udlæg, og fodermajs

Maya har vist en særdeles god effekt på pileurt i fodermajs, hvilket ellers kan være en drilsk ukrudt at bekæmpe

Maya har kun effekt på det ukrudt som er fremspiret. For at opnå en optimal virkning bør Maya anvendes på et tidspunkt, hvor der er gode vækstbetingelser.
I fodermajs er Maya en effektiv blandingspartner til bekæmpelse af gængse ukrudtsarter.

Produktinformation
AnvendelsesområdeKorn (vinterhvede, vinterbyg, rug, triticale, vårbyg, vårhvede) med og uden udlæg og fodermajs
AktivstofBromoxynil 401,6  g/l
FormuleringSC – Suspensionskoncentrat
HRAC gruppeGruppe C3 + M
VirkningsmådeBromoxynil: fotosyntese hæmmer
UkrudtsspektrumPengeurt, amarant, jordrøg, spildraps, brandbæger, melde- og gåsefodarter, sort natskygge, rød tvetand, skræppe.
Dosis

Fodermajs: 0,95 L/ha (eller split 2 x 0,45 L/ha)

Korn: 0,65 Lha

Pakningsstørrelse5 L