Tomahawk 200 EC

Ukrudtsmiddel

Det stærke og sikre valg til bekæmpelse af blandt andet burresnerre og fuglegræs, og grundet sin virkemåde modvirker den resistens i de fleste ukrudtsarter

En fremragende blandingspartner hvor forstærkning er nødvendig imod, burresnerre, fuglegræs, vejpileurt, snerle mm

Tomahawk 200 EC er et bredtvirkende produkt og kan anvendes i mange afgrøder. Takket være sin systemiske virkemåde er Tomahawk 200 EC en fremragende blandingspartner.

Tomahawk 200 EC  har en omvendt dosisrespons på ukrudtet, hvilket vil sige at der skal anvendes højere doseringer på småt ukrudt og lavere doseringer på stort ukrudt. Tomahawk 200 EC er uafhængig af luftfugtighed, hvilket betyder, der opnås samme sikre effekt ved en behandling i løbet af dagen, som ved en behandling om morgenen.

Produktinformation
AnvendelsesområdeKorn (vinterhvede, vinterbyg, rug, triticale, vårbyg, vårhvede) med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/ensilage, frøgræs, plæner og golfbaner
AktivstofFluroxypyr 200 g/l
FormuleringEC –  emulgerbart koncentrat
HRAC gruppeGruppe O
VirkningsmådeFluroxypyr: auxinvirkning
UkrudtsspektrumBurresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hanekro, vejpilurt, agersnerle, tvetand, skræppe, jordrøg
DosisVintersæd: 0,35- 0,7 L/ha
Vårsæd: 0,35- 0,5 L/ha
Fodermajs: 0,3 L/ha
Græs til hø/ensilage, plæner og golfbaner: 1,3- 1,8 L/ha
Frøgræs: 0,75 L/ha
Pakningsstørrelse5 L