Effektivt ukrudtsmiddel til anvendelse i korn, med og uden udlæg, og fodermajs

Xinca har vist en særdeles god effekt på pileurt i fodermajs, hvilket ellers kan være en drilsk ukrudt at bekæmpe

Xinca har kun effekt på det ukrudt som er fremspiret. For at opnå en optimal virkning bør Xinca anvendes på et tidspunkt, hvor der er gode vækstbetingelser.
I fodermajs er Xinca en effektiv blandingspartner til bekæmpelse af gængse ukrudtsarter.

Produktinformation
Anvendelsesområde Korn (vinterhvede, vinterbyg, rug, triticale, vårbyg, vårhvede) med og uden udlæg og fodermajs
Mindre anvendelse Godkendelse af Xinca (347-21) til mindre anvendelse til bekæmpelse af ukrudt i kepaløg, skalotteløg og hvidløg
Godkendelse af Xinca (347-21) til mindre anvendelse mod ukrudt i purløg til frø
Aktivstof Bromoxynil 401,6  g/l
Formulering SC – Suspensionskoncentrat
HRAC gruppe Gruppe C3 + M
Virkningsmåde Bromoxynil: fotosyntese hæmmer
Ukrudtsspektrum Pengeurt, amarant, jordrøg, spildraps, brandbæger, melde- og gåsefodarter, sort natskygge, rød tvetand, skræppe.
Dosis

Fodermajs: 0,95 L/ha (eller split 2 x 0,45 L/ha)

Korn: 0,65 Lha

Pakningsstørrelse 5 L