Xinca

Ukrudtsmiddel

Effektivt ukrudtsmiddel til anvendelse i korn, med og uden udlæg, og fodermajs

Xinca har vist en særdeles god effekt på pileurt i fodermajs, hvilket ellers kan være en drilsk ukrudt at bekæmpe

Xinca har kun effekt på det ukrudt som er fremspiret. For at opnå en optimal virkning bør Xinca anvendes på et tidspunkt, hvor der er gode vækstbetingelser.
I fodermajs er Xinca en effektiv blandingspartner til bekæmpelse af gængse ukrudtsarter.

Produktinformation
AnvendelsesområdeKorn (vinterhvede, vinterbyg, rug, triticale, vårbyg, vårhvede) med og uden udlæg og fodermajs
AktivstofBromoxynil 401,6  g/l
FormuleringSC – Suspensionskoncentrat
HRAC gruppeGruppe C3 + M
VirkningsmådeBromoxynil: fotosyntese hæmmer
UkrudtsspektrumPengeurt, amarant, jordrøg, spildraps, brandbæger, melde- og gåsefodarter, sort natskygge, rød tvetand, skræppe.
Dosis

Fodermajs: 0,95 L/ha (eller split 2 x 0,45 L/ha)

Korn: 0,65 Lha

Pakningsstørrelse5 L