Az utóbbi években főként a magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények elterjedése szembetűnő. Az első 20 jellemző gyomnövény közül már 8 faj tartozik a fűfélék közé. A kakaslábfű mellett látványosan terjednek a muharfajok és a köles, valamint a fenyércirok és a tarackbúza mögött már a csillagpázsit is felkerült a húszas listára. A kétszikűek között a parlagfű vezet, de nyomában ott a fehér libatop és a szőrös disznóparéj. A csattanó maszlag és a mezei acat mögé feljött a selyemmályva és az árvakelésű napraforgó. Továbbra is jelentős kukoricagyom az apró szulák és a sövényszulák. A fenti gyomnövények vegyes előfordulása alaposan megnehezíti a védekezést ellenük, mivel eltérő időben jelennek meg a táblán, és a biológiájuk is eltérő. A változékony tavaszi időjárás mellett tovább bonyolítja a feladatot, hogy nem elég a gyomirtó szerek hatásspektrumát figyelembe vennünk, hanem a felhasználásuk időpontját egyrészt a kukorica, másrészt a gyomok fejlettségéhez kell igazítanunk. Márpedig az alkalmazott gyomirtási technológia vagy a felhasznált szerkombináció helytelen megválasztása nemcsak többletköltséggel, hanem jelentős termésveszteséggel is járhat.

 

A gyomnövények a kukorica fejlődéséhez szükséges vizet és tápanyagot vonják el, ezáltal gátolják a kultúrnövény tápanyagfelvételét, lassítják növekedését, végső soron csökkentik a termés mennyiségét. A cél az lenne, hogy minél előbb kikapcsoljuk a gyomkonkurenciát. Az utóbbi években ebben az időszakban jellemző csapadékhiány vagy még inkább a kiszámíthatatlan, rossz eloszlású csapadék miatt nagyon nehéz időzíteni az olyan termékek kijuttatását, melyeknek a kellő hatékonyságuk eléréséhez bemosó csapadék szükséges. Ezért a gyomirtások nagy része akkor történik, amikor a kukorica 3-5 leveles és a gyomok is elkezdtek kikelni. Nem ritka, hogy egy korán, akár preemergensen elvégzett gyomirtást csapadék hiánya miatt felül kell kezelni, ilyenkor a kukorica már eléri, sőt túlnövi a 6 leveles állapotot.

 

A mélyről kelő, nagy magvú gyomnövények és az évelők ellen levélen keresztül ható szereket vethetünk be. Mivel ezek a gyomok a kukoricával azonos talajrétegből veszik fel a vizet és a tápanyagot, jelenlétük erősen korlátozza a kukorica tápanyagfelvételét. Elhúzódó gyomkelés, heterogén gyomösszetétel vagy eltérő fejlettségű gyomok jelenléte esetén ezért inkább osztott kezelés javasolt. Az első védekezéssel biztosíthatjuk a kezdeti gyommentességet, a második permetezéssel pedig a sorzáródásig tisztán tarthatjuk a táblát. Az állomány­kezelés a sikertelen alapkezelések felülkezelésére, illetve az alapkezelések kiegészítésére is alkalmas gyomirtási technológia.

 

A Nufarm palettáján olyan termékek vannak, amelyek elsősorban ebben a korai posztemergens, illetve posztemergens időszakban alkalmazhatók. Jobbára levélen keresztül hatnak, talajon keresztüli hatással nem vagy csak rövidebb ideig számolhatunk.

 

A kukorica gyomirtására a hormonhatású hatóanyagok közül felhasználható a 2,4-D, a dikamba, a fluroxipir és a klopiralid. Ezek önmagukban vagy kombinációban alkalmazhatók.

 

A Nufarm kínálatában megtalálható a megbízható 2,4-D hatóanyag egy jól ­ismert márkanévvel rendelkező készítményben. A Dezormon herbicid költségtakarékos megoldás önmagában vagy kombinációs partnerként. Elsősorban mezei acattal, apró szulákkal, folyondár szulákkal és sövényszulákkal fertőzött területekre ajánljuk, mivel a gyomnövénybe felszívódva annak föld alatti részeihez is eljut. Dózisa kukoricában 1,0 l/ha.

 

A 2,4-D és dikamba kombinációjával a legfontosabb egynyári és évelő kétszikű gyomnövények elpusztíthatók. Ezek az anyagok a csírázást követően a növény osztódószöveteiben fejtik ki hatásukat. Akkor a leghatékonyabbak, amikor a növény gyors növekedési szakaszban van. Hatásukra a levelek torzulnak, tekerednek. A pusztulási folyamat a növény fejlettségétől függően 1-2 hét. A Dicopur Top 464 SL hatása kiemelkedő a mezei acat tőlevélrózsás és a szulákfélék intenzív növekedési állapotában, valamint a magról kelő kétszikű gyomnövények 4–6 leveles korában kijuttatva. A kukorica 10–20 centiméteres fejlettségénél, 0,8–1,0 l/ha dózisban, 250–300 l/ha permetlémennyiséggel javasoljuk a használatát. Magról kelő gyomok ellen, valamint kombinációban felhasználva adagja 0,8 l/ha, évelő gyomnövények ellen, önmagában kijuttatva 1,0 l/ha a dózisa.

 

A nikoszulfuron hatóanyag szulfonil-karbamidként az ALS-gátlók közé tartozik. A fehérjék az élő szervezet legfontosabb építőkövei. A szulfonil-karbamidok, így a nikoszulfuron is, a fehérje-anyagcserét akadályozzák azzal, hogy zavarják az aminosav-bioszintézist. A nikoszulfuron alapvetően levélherbicid, de némi talajhatással is rendel­kezik. A hatóanyagot elsősorban korai posztemergensen célszerű kipermetezni. Nem perzisztens, felezési ideje csupán 7-10 nap, ezért utóvetemény-hatással nem kell számolni. Az Ikanos a Nufarm felszívódó gyomirtó szere a takarmánykukorica magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényei ellen. A 40 g/l ­nikoszulfuron hatóanyagot tartalmazó készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel, 1,0 l/ha dózisban, 250–300 l permetlémennyiséggel. Kijuttatását a kukorica 3–7 leveles fenológiai állapotára kell időzíteni, amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1–3 levelesek. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2–4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Csapadékszegény időjárás, légköri aszály esetén a nedvesítőszer használatán túl 3,0–4,0 kg/ha ammónium-nitrát vagy bármely más, engedélyezett nitrogéntartalmú műtrágya kijuttatása javasolt.

 

A Nufarm 2022-ben a magról kelő egyszikű, valamint a magról kelő és évelő kétszikű gyomok ellen ajánlja az új Kukorica Echo csomagot, amely 10 hektár kukorica korai posztemergens kezelésére szolgál. Tartalma 2×5 l Ikanos (magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen, 1,0 l/ha dózisban), 1×5 l Kideka (szőrös disznóparéj, fehér libatop, fekete csucsor és csattanó maszlag ellen, 0,5 l/ha dózisban), valamint 2×5 l Dicopur Top 464 SL (magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen, 1,0 l/ha dózisban).

 

A szulkotrion és a mezotrion hatóanyag a pigmentbioszintézis-gátlókon belül a plasztokinonbioszintézis-gátlók csoportjába tartozik. Hatásukra a gyomnövények először kifehérednek, majd elszáradnak. Főleg levélherbicidek, de rendelkeznek talajon keresztüli tartamhatással is. A mezotrion elsősorban a magról kelő kétszikűek ellen hatásos, és mellékhatásként jól pusztítja a magról kelő egyszikűek közül például a kakaslábfüvet. A szulkotrion a magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen használható hatóanyag. Egyszikűirtó spektruma és hatékonysága köles- és muharfajok ellen jobb, mint a mezotrioné.

 

A szulkotrion hatóanyagú Sulcogan szelektivitásának köszönhetően az árukukorica mellett a vetőmag- és a csemegekukoricában is felhasználható. A készítmény a kukorica 3–5 leveles korától juttatható ki, ameddig a kezelt állomány átlagos magassága nem haladja meg a 25-30 cm-t. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles, a magról kelő egyszikűek 1–3 leveles állapotban a legérzékenyebbek a hatóanyagra. Érzékeny gyomnövények a kakaslábfű, magról kelő fenyércirok, vadköles, muharfajok, libatopfélék, selyemmályva, disznóparéjfajok, csattanó maszlag, parlagfű, szerbtövisfajok, napraforgó-árvakelés, fekete ebszőlő, egy­éves szélfű, keserűfűfélék, varjúmák, valamint vadrepce. A Sulcogan a kukorica bármely fenológiai állapotában szelektív a kukoricára. A készítmény markáns tartamhatással rendelkezik talajon keresztül is.

 

A Kideka a Nufarm felszívódó gyomirtó szere a csemege- és takarmánykukorica magról kelő kétszikű gyomnövényei ellen. Engedélyokirata 2021 szeptemberétől megváltozott. A 100 g/l mezotrion hatóanyagot tar­talmazó készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel, 0,5 l/ha dózisban. Kijuttatását a kukorica kelése után (posztemergensen), annak 2–8 leveles fenológiai állapotára kell időzíteni, a gyomnövények 2–6 valódi leveles fejlettségekor. A készítmény a következő magról kelő gyomnövények ellen jó hatékonyságú: fehér libatop (Chenopodium album), csattanó maszlag (Datura stramonium), szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), fekete csucsor (Solanum nigrum). Mérsékelten érzékeny gyomfajok: lapulevelű keserűfű (Persicaria lapathifolia), baracklevelű keserűfű (Persicaria maculosa), bojtorján szerbtövis (Xanthium strumarium). Mérsékelten ellenálló fajok: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), selyemmályva (Abutilon theoprasti), varjúmák (Hibiscus trionum). Ellenálló fajok: egynyári szélfű (Mercurialis annua), kakaslábfű (Echinochloa crusgalli), fakó muhar (Setaria pumila). A Kideka használatát tankkeverékben történő kijuttatással javasoljuk, egyéb hatóanyagok gyomspektrumának kiegészítése céljából.

 

Gaál Orsolya