Kalászosokban a regulátorokat alapvetően azért alkalmazzuk, hogy megakadályozzuk az állomány megdőlését és ezáltal elkerüljük a termésveszteséget. Egyes szakirodalmi adatok alapján a virágzáskor bekövetkező dőlés több mint 40%, két héttel a virágzás után bekövetkező dőlés körülbelül 30%, míg a betakarítás előtt bekövetkező dőlés 20% termésveszteséget is okozhat, a minőségromlásról már nem is beszélve. Kevésbé ismert az a tény, hogy a regulátoroknak direkt termésnövelő hatásuk is van. Ezzel kapcsolatban dr. Tőkés Gábor és társai a ’90-es években végeztek átfogó kísérleteket, és igazolták ezeknek az anyagoknak a direkt termésnövelő hatását optimális körülmények között. A bokrosodás és szárba indulás kezdetén kijuttatott regulátor hatóanyag a főhajtás növekedésének visszafogása révén a mellékhajtások keletkezését serkenti. A később kijuttatott hatóanyag a szárak hosszirányú megnyúlását csökkenti, ennek eredményeként a növény a tápanyagot a szárak falának megvastagítására használja fel, majd pedig a szemtermés kitelítődésére fordítja. A regulátorok a direkt termésnövelő hatásukat csak megfelelő tápanyag- és vízellátottság esetén tudják kellő mértékben kifejteni. A szárszilárdítók élettani hatásuknál fogva stresszt jelentenek a növénynek, ezért használatuk nagy körültekintést igényel. Száraz időjárás esetén vagy rossz tápanyag-ellátottságú területen használatukat célszerű mellőzni vagy az időjáráshoz igazítva alakítani.

 

A növények növekedését befolyásoló hormonokat két csoportba osztjuk: növekedést serkentők és növekedést gátlók. Növekedésserkentők a gibberellinek, a citokininek és az auxin. A növekedésgátlók csoportját az etilén, a terpenoidgátlók (abszcizinsav) és az egyéb természetes gátló anyagok (fenol típusú inhibitorok), valamint a szintetikus gátló anyagok, a retardánsok alkotják.

 

A szintetikus növekedésszabályzó hatóanyagok közül a klórmekvát (CCC) és a trinexapac-etil a gibberellin szintézisének gátlása során fejtik ki regulator hatásukat, míg az etefon hatóanyag etilén hatású, így a gibberellin antagonistájaként negatív visszacsatolással gátolja annak szintézisét, és ezzel fogja vissza a szár növekedését.

 

A regulátorok szárcsökkentő és direkt termésnövelő hatását a Nufarmnál a 2019–2020-as vegetációban mi is vizsgáltuk. A vizsgálatokban a klórmekvát hatóanyagú Stabilan SL, a trinexapak hatóanyagot tartalmazó Optimus és az etefon hatóanyagú Ephon Top szerepeltek. A Stabilan SL-t a bokrosodás kezdetétől ki lehet juttatni. A korai vetések 2019 hosszú, kellemes őszének köszönhetően sok helyen hamar eljutottak ebbe a fenológiai stádiumba. Az őszi kezelés hatását Debrecenben és Kaposváron vizsgáltuk. A permetezést Debrecenben 2019. november 5-én, Kaposváron 2019. november 10-én végeztük el Stabilan 2,0 l/ha dózisával Acteur fajtán. A mintákat Debrecenben 2020. április 8-án, Kaposváron 2020. április 10-én vettük és értékeltük ki.

 

Azt tapasztaltuk, hogy az őszi kezelés hatására a gyökértömeg 35-45%-kal, a zöldtömeg 30%-kal növekedett mindkét helyen. Az addigra kialakult hajtások számának alakulása pedig arra enged következtetni, hogy az őszi Stabilan SL-kezelés hatására kora tavasszal egyértelműen erőteljesebb a bokrosodás (1. és 2. grafikon).

 

A kísérletet tavasszal további 11 parcellával folytattuk.

 1. Stabilan SL 1,5 l/ha T1 időpontban (bokrosodás elején)
 2. Stabilan SL 2,0 l/ha T1 időpontban (bokrosodás elején)
 3. Ephon Top 0,5 l/ha T2 időpontban

(intenzív növekedéskor)

 1. Optimus 0,5 l/ha T2 időpontban (intenzív növekedéskor)
 2. Stabilan SL 2,0 l/ha őszi kijuttatás, felülkezelve Ephon Top 0,5 l/ha T2 időpontban
 3. Stabilan SL 2,0 l/ha őszi kijuttatás, felülkezelve Optimus 0,5 l/ha T2 időpontban
 4. Stabilan SL 1,5 l/ha T1 időpontban, felülkezelve Ephon Top 0,5 l/ha T2 időpontban
 5. Stabilan SL 2,0 l/ha T1 időpontban, felül­kezelve Ephon Top 0,5 l/ha T2 időpontban
 6. Stabilan SL 1,5 l/ha T1 időpontban, felülkezelve Optimus 0,5 l/ha T2 időpontban
 7. Stabilan SL 2,0 l/ha T1 időpontban, felülkezelve Optimus 0,5 l/ha T2 időpontban
 8. Stabilan SL 1,0 l/ha + Ephon Top 0,5 l/ha egynóduszos állapotban, tankkeverékben kijuttatva

 

A kontroll és a legerősebb regulátor hatást mutató kezelés – Stabilan SL 2,0 l/ha bokrosodás előtt, majd az intenzív fejlődés időszakában felülkezelve 0,5 l/ha Optimusszal – között 20-22 cm különbséget is tapasztaltunk. Az önmagukban használt regulátorok között a következő sorrendet állíthatjuk fel (3. grafikon). Míg a szár növekedését az engedélyezett dózisban az Ephon Top és főleg az Optimus erőteljesebben fogja vissza, mint a Stabilan SL, addig a kalász hosszának alakulására a Stabilan SL-kezelések voltak jobb eredménnyel. A szár vastagságára gyakorolt hatást szemléletesen mutatják a lenti képek.

 

Vizsgáltuk a termésmennyiségre közvetlenül ható egyéb paramétereket: a négyzetméterenkénti kalászszámot és a kalászonkénti szemek számát. Ezek mindegyikét pozitívan befolyásolták a regulátoros kezelések. Mivel ezek maximális mennyisége már korán, a bokrosodás, szárba indulás idején eldől, nem csoda, hogy a legjobb eredményt azok a kezelések adták, amelyekben szerepelt a Stabilan SL őszi vagy kora tavaszi kijuttatása. Debrecenben termésmennyiségeket is mértünk, aminek eredményét a 4. grafikon mutatja.

 

Az összes, csak Stabilan SL-lel végzett kezelés – őszi 2,0 l/ha, kora tavaszi 1,5 vagy 2,0 l/ha – önállóan is számottevően hozzájárult az egyes mennyiségi eredmények javításához. A termésmérésnél ez 10-14%-os terméstöbbletet jelentett. A Stabilan SL-kezeléseket összehasonlítva azt látjuk, hogy a 2,0 l/ha-os dózisok – még ősszel kijuttatva is – minden paraméter esetén jobb eredményt adtak, mint a 1,5 l/ha-os dózis. Ez igaz a terméseredményre is.

 

Az Optimus és Ephon Top esetén is tapasztaltunk pozitív eltérést, de igazán kiugró eredményt akkor kaptunk, ha az őszi vagy kora tavaszi Stabilan SL-kezelést követően az állományt egy későbbi időpontban Optimusszal vagy Ephon Toppal felülkezeltük. Ezek alapján az őszi vagy a kora tavaszi 2,0 l/ha Stabilan SL felülkezelve 0,5 l/ha Ephon Toppal vagy 0,5 l/ha Optimusszal mintegy 16-18%-os terméstöbbletet adott. A 1,5 l/ha Stabilan SL és annak felülkezelése Ephon Toppal vagy Optimusszal 10-14%-os terméstöbbletet hozott a kontrollhoz képest.

 

Úgy látjuk, a regulátorok használata megfelelő körülmények között fontos technológiai eleme a kalászosok termesztési, illetve növényvédelmi technológiájának. Tudatos használatukkal számottevően növelhetjük a termés mennyiségét és javíthatjuk a minőségét is.

 

A regulátorokról részletesen olvashatnak a Nufarmer Magazin Kalászos Különszámában.

 

Molnár Veronika – Gaál Orsolya

Nufarm Hungária Kft.

www.nufarm.hu