Mark Mol is de vierde generatie op het fruitteeltbedrijf in het Zeeuwse Borssele. Met zijn 29 jaar is hij een jonge ondernemer die weet waar hij naar toe wil. Samengevat is zijn visie: de hoogst mogelijke kwaliteit produceren en dit zo efficiënt mogelijk doen. Hij kijkt kritisch naar de teelt en naar de gewasbescherming en merkt ook dat de onkruidbestrijding lastiger wordt. Hij paste dit jaar Kyleo toe.”

 

40 hectare fruit

Het bedrijf van de familie Mol telt tegenwoordig in totaal 40 ha fruit waarvan 25 ha appels (Elstar en Jonagold) en 15 ha peren (Conference). Mark daarover: “Doel is dat ik het deel van mijn vader overneem en samen met mijn oom verder ga. De komende jaren kan ik nog rekenen op de nodige ondersteuning van mijn vader en ooms. Maar dat zal in de toekomst vast minder worden. Om winstgevend te kunnen blijven, kies ik waar mogelijk voor meer automatisering. Zo heb ik bijvoorbeeld vorig jaar ervaring opgedaan met geautomatiseerde snoei. Dat was geslaagd.”

 

Zuinig zonder risico’s

Om goede kwaliteit te kunnen leveren is gewasbescherming onmisbaar. “Dat wordt niet makkelijker. Met name sommige kevers zijn steeds moeilijker te bestrijden. Vooral de appelbloesemkever en de perenknopkever rukken hier op. Schimmelziekten als schurft en meeldauw hebben we goed onder controle. Goede gewasbescherming is belangrijk. Tegelijk  ben ik kritisch op de kosten. Daarom kijk is samen met mijn adviseurs wat echt nodig is. Mijn ervaring is dat je op die manier kunt besparen zonder onnodige risico’s te nemen.

 

Kyleo pleksgewijs ingezet

Ook wat betreft onkruidbestrijding merk ik dat het moeilijker wordt. Ik werk met vaste schema’s maar steeds meer onkruidbestrijdingsmiddelen worden verboden. Dat kan op den duur natuurlijk tot grote problemen leiden. Een aantal onkruiden levert nu al flinke problemen op, zoals de grote en kleine brandnetel en ook hanepoot. Ik moet er niet aan denken dat glyfosaat verboden wordt. Gelukkig komen er ook nieuwe middelen bij. Zoals Kyleo. Ik heb Kyleo afgelopen voorjaar pleksgewijs ingezet. Dat is perfect gelopen moet ik zeggen. Ik denk erover om het volgend breder in te zetten. Mijn belangrijkste argument daarin is een goede balans tussen prijs en effectiviteit.”