We zijn met elkaar verantwoordelijk voor schoon oppervlaktewater. Niet alleen nu, maar ook voor later!

Naast onze verantwoordelijkheid voor schoon oppervlaktewater is het juiste gebruik van groeistoffen belangrijk voor het behoud van onze middelen.

Nufarm heeft daarom een folder samengesteld met informatie om u en de gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen te helpen om dit doel te bereiken door emissies zoveel mogelijk te beperken, dan wel te voorkomen.

Klik hier om de folder te downloaden.