Voorjaar: tijd voor onkruidbestrijding in grasland

Heeft u de afgelopen tijd al een farmwalk gemaakt? Dan heeft u kunnen zien dat het grasland deze winter niet of nauwelijks heeft geleden van vrieskou. In tegenstelling tot ‘normale’ winters bleven de weilanden relatief groen.

 

Grasland groen in de winter

Maar is dit goed nieuws? Dat verschilt van perceel tot perceel. Veel graslandpercelen hebben de afgelopen jaren veel last gehad van droogte. In deze droge periodes kreeg onkruid vaak alle ruimte om zich te ontwikkelen. Pas in september 2019 kwam er een einde aan een lange warme en droge periode met een groot neerslagtekort. Er volgde een natte periode met ook in de wintermaanden veel regen. Dit maakt dat de onkruiden zich kunnen blijven ontwikkelen. De onkruiddruk op veel graslandpercelen is hoog.

 

Makkelijk scoren met onkruidbestrijding in grasland

Graslandpercelen met veel onkruiden blijven aanzienlijk achter in productie. Want waar onkruid staat is geen ruimte voor goed presterende grassen zoals Engels raaigras en timothee. Goed graslandbeheer levert hogere ruwvoeropbrengsten op, zie tabel hieronder. En meer ruwvoer van het eigen bedrijf betekent direct minder kosten voor de aanschaf van krachtvoer. Een van de beste en snelste methoden om de conditie van uw grasland te verbeteren is het uitvoeren van een onkruidbestrijding. Maak dus van matig grasland, goed grasland.

 

             

                        Opbrengst                   Voederwaardeprijs

Goed grasland (per ha)             12.000 kg                     € 2.760

Matig grasland (per ha)             10.000 kg                     € 2.300

 

 

Een vroege onkruidbestrijding levert meer rendement op

In het voorjaar ontwikkelen onkruiden zich snel. En bovendien gaan deze onkruiden kort daarna  zaaien. Pak daarom op tijd uw moment om een onkruidbestrijding uit te voeren. Op onze website staat een uitgebreid artikel over onkruidbestrijding in grasland. In dit artikel leest u ook onze adviezen.