Tips voor een hoger ruwvoer rendement in grasland
De prijzen voor landbouwgrond stijgen al jaren. Vergeleken met andere beleggingen is en blijft grond een waardevol bezit dat steeds waardevoller wordt. Voor een landbouwer en melkveehouder is grond natuurlijk de belangrijkste voorwaarde om te kunnen produceren. Grond is duur. Maar haalt u als melkveehouder ook het beste rendement uit uw percelen?

Meer en beter ruwvoer verlaagt de kostprijs
Door goed graslandmanagement is het mogelijk de opbrengst van grasland aanzienlijk te verhogen. Onderstaand bieden wij u een aantal tips:

Kijken en nog eens kijken
Kijken in het veld is de basis voor goed graslandmanagement. Kijken met collega’s of in studieverband zorgt dat u meer ziet en u leert op tijd de juiste maatregelen te nemen.

Grasland verjongen
De levenscyclus van blijvend grasland verlengen, vraagt om verjonging in de vorm van doorzaaien.

Grondbewerking
Een egale grasmat zorgt voor minder grond in de kuil. Door het gras in het voorjaar met een onkruideg te behandelen, gecombineerd met doorzaai, kan bijvoorbeeld het aandeel straatgras worden teruggebracht.

Mengselkeuze grassen
Veredelingsbedrijven komen met nieuwe rassen voor specifieke gebruiksdoeleinden. Verdiep u in de mogelijkheden. U kunt de rassenlijsten online vinden, bijvoorbeeld via Barenbrug, of als boekje bestellen via boerderij.nl.

Herken slechte grassen
Slecht presterende grassen die veel in grasland voorkomen zijn ruwbeemdgras, straatgras en kweek. Wordt het aandeel te hoog, dan is graslandvernieuwing de beste keus.

Grond en vocht
De basis voor groei is een goede bodemstructuur en voldoende vocht. In een goede bodemstructuur komt vochttekort en wateroverlast minder snel voor. Neem als dat nodig is maatregelen gericht op het verbeteren van de bodemstructuur en/of ontwatering.

Mineralen
De mineralenbalans (of de KringloopWijzer) is onlosmakelijk met ieder melkveebedrijf verbonden. Een goede mineralenbenutting en een optimale ruwvoerwinning hebben hierdoor alles met elkaar te maken.

Onkruidbestrijding
Eén- en tweejarige breedbladige onkruiden en wortelonkruiden verdringen goed presterende grassen. Tijdig ingrijpen voorkomt opbrengstderving, kwaliteitsverlies en open plekken.

Maaien en beweiden
Door onder andere Wageningen UR Livestock Research wordt veel onderzoek gedaan naar optimalisatie van de bedrijfsvoering door middel van gecombineerd weiden en maaien. Met de juiste strategie haalt u meer uit uw grasland. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van stichting weidegang.

Download de brochure meer gras meer melk
Wilt u nog meer weten over graslandmanagement. Download dan de brochure ‘meer gras meer melk’.