In het grasland is de onkruiddruk op veel plekken hoog. Tegelijk was het door de weersomstandigheden vaak lastig om een onkruidbestrijding uit te voeren. Wat nu te doen?

Grasland na de eerste snede
De eerste snede grasland wordt meestal in de periode vanaf eind april tot half mei gemaaid. Ondanks de relatief warme winter was het beslist niet een extreem vroeg voorjaar. Door veel professionals in het vakgebied werd het ook als een lastig voorjaar gezien. In het grasland is de onkruiddruk op veel plekken hoog. Tegelijk was het door de weersomstandigheden vaak lastig om een onkruidbestrijding uit te voeren.

Voorjaar met extremen
Tot half maart hadden we dit jaar te maken met veel regen en relatief hoge temperaturen. Daarna volgde een aantal weken met zonnig en schraal weer, met regelmatig veel wind en bovendien koude nachten. Geen ideale omstandigheden om een onkruidbestrijding uit te voeren. Pas begin april liepen de temperaturen op. En direct daarna, voor de pasen al zomerse temperaturen. Omdat veel percelen pas na de regenval zijn bemest, viel op veel plekken, ondanks het zonnige weer en de aangename temperaturen, de grasgroei tegen.

Onkruidbestrijding na de eerste snede
Wellicht mede door de wisselende omstandigheden is de geplande onkruidbestrijding niet overal gelukt Dat is jammer maar beslist geen ramp. Een onkruidbestrijding in grasland is ook later in het seizoen prima mogelijk. Kort na de eerste snede bijvoorbeeld als het onkruid zich voldoende heeft ontwikkeld om het middel op te nemen. Vanaf de maand mei zie je bovendien andere onkruiden opkomen. Met name de akkerdistel en boterbloemen laat zich wat verderop in het voorjaar graag zien. Maar daarnaast blijven ook herderstasje, paardenbloem, muur en natuurlijk ridderzuring volop aanwezig. Een onkruidbestrijding kort na de eerste snede is daarom een uitstekend moment. Bedenk echter dat onder goede groeiomstandigheden de tijd tussen de eerste en tweede snede vaak maar kort is. Wees er dus op tijd bij, ook in verband met de veiligheidstermijnen van de middelen.

Lees meer over onze producten die u kunt toepassen in respectievelijk eenjarig en meerjarig grasland.