Ridderzuring in grasland is voor veel melkveehouders een plaag. Gaat u de ridderzuring zo snel mogelijk bestrijden of wachten tot het najaar? Lees het antwoord.

Ridderzuring is een flink probleem
Ridderzuring in grasland stelt melkveehouders voor grote uitdagingen. De ridderzuring is ongetwijfeld voor veel melkveehouders een nachtmerrie. Ridderzuring eist royaal zijn plek op waar waardevolle grassen moeten staan. Een ding is duidelijk: ridderzuring bestrijden vraagt een structurele aanpak.

Ridderzuring is een sterke plant
Eigenlijk zegt de naam het al: de ridderzuring speelt graag een dominante rol in uw grasperceel. De plant is sterk aanwezig om twee redenen. In de eerste plaats ontwikkelt de plant een enorm wortelstelsel. Zou u de plant uitsteken, dan blijven er altijd wortelresten dieper in de bodem achter, die opnieuw gaan uitlopen. Ook met gewasbeschermingsmiddelen is één bespuiting niet altijd afdoende. De praktijk leert dat je bespuitingen moet herhalen.

Daarbij is het belangrijk dat ridderzuring in grasland niet gaat bloeien en zaaien. De duizenden zaden die de plant produceert zorgt voor nieuwe haarden. Voert u een bestrijding uit, doe dit dan bij voorkeur voor de bloei. Dan is een behandeling veel effectiever.

Beste moment
Een bestrijding van ridderzuring wordt vaak geadviseerd in het najaar. Door de neerwaartse sapstroom naar de wortels is het effect beter is de gedachte. Toch is dat niet altijd de beste tijd. Heeft u in de zomer te maken met problemen met ridderzuring. Dan is het zaak om op tijd maatregelen te nemen. Voor de planten gaan zaaien en voor ze een nog een sterker wortelstelsel ontwikkelen. Wat vooral belangrijk is, zijn de weersomstandigheden. Ofwel groeizaam weer en voldoende blad voor een goede opname van het middel.

Vraag advies
De bestrijding van ridderzuring is zeer effectief met een combinatie van 1,5 l/ha Jepolinex® Pro + 1,5 l/ha Tapir® (of 1,9 l/ha Primstar®). Toepassing is mogelijk in eenjarig en meerjarig grasland. Neem voor advies of meer informatie altijd contact op met uw gewasbeschermingsleverancier of loonwerker en/of lees voor gebruik het etiket.