Met Paul van der Kooij het grasland in
Technisch adviseur veeteelt en akkerbouw Paul van der Kooij gaat graag het grasland in. Zijn belangrijkste doel is om melkveehouders te helpen om de ruwvoeropbrengst per ha te verhogen. Want meer ruwvoer van een betere kwaliteit van het eigen bedrijf, betekent lagere aankoopkosten van krachtvoer. Goed graslandbeheer betaalt zich dubbel en dwars uit.

Proeven onkruidbestrijding
Bij goed graslandbeheer komt heel wat kijken. Zeker in de afgelopen jaren waarin melkveehouders te maken hebben met droge periodes. Een goede bodemstructuur, de juiste voeding voor de plant en een goede samenstelling van de wei zijn belangrijke ingrediënten voor een hogere en bovengemiddelde ruwvoeropbrengst. Nufarm richt zich met een aantal sterke middelen vooral op de onkruidbestrijding en Paul van der Kooij doet jaarlijks proeven om de werking van verschillende middelen te beoordelen.

Grasland met veel ridderzuring
Ridderzuring in grasland is een toenemend probleem. Als geen ander kan deze plant tegen extreem droge omstandigheden. Feit is dat de problemen met ridderzuring hierdoor ook groter worden. Dit jaar heeft Nufarm een aantal proeven uitgevoerd om de bestrijding van ridderzuring goed te beoordelen. Paul van der Kooij heeft hierover een korte vlog gemaakt die u natuurlijk kunt bekijken.

Wat is het advies
Ridderzuring is vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar zichtbaar in de percelen. Is het niet gelukt om een voorjaarsbestrijding uit te voeren? Dan kan dat ook in de zomer of in het najaar. Belangrijk is dat de plant het middel goed op kan nemen. De beste tijd is daarom meestal een of twee weken na het maaien. Let ook op de omstandigheden zoals voldoende temperaratuur en luchtvochtigheid. Het standaard advies dat Nufarm hanteert is 1,5 l/ha Jepolinex® Pro + 1,5 l/ha Tapir® (of 1,9 l/ha Primstar®), zowel in eenjarig en meerjarig grasland. Neem voor advies of meer informatie altijd contact op met uw gewasbeschermingsleverancier of loonwerker en/of lees voor gebruik het etiket.