Water: Dé basis
Goed water is van cruciaal belang voor een optimale toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Het grootste deel van de toepassing is tenslotte water.

Meten is weten!
Belangrijke parameters van waterkwaliteit zijn pH en hardheid van het water. Hier staat (helaas) niet iedereen bij stil bij het voorbereiden van een spuitoplossing. Kent u de hardheid van uw uitgangswater? En de pH? Wij raden u aan om zowel de pH als de hardheid te kennen, voordat u het water gaat gebruiken voor het maken van de spuitoplossing. pH en hardheid beïnvloeden elkaar maar het is goed om de verschillen te kennen. Deze waardes zijn goed meetbaar met een pH-meter of teststrips. Meten is weten!

Optimaal water
De begrippen pH en water worden vaak verward. Vaak is de pH van hard water hoog (vanaf 8). Water met een hoge pH is niet altijd hard water. Belangrijk is om inzicht te hebben in de pH en de hardheid van uw uitgangswater (gemeten in DH). Voorbeelden van middelen waarbij pH en/of hardheid een rol spelen:

  • DiPel® DF: De hoge pH in een rups activeert de werking: zorg er daarom voor dat de pH in uw water lager dan 8 is. pH-H2O tussen 5,5-8 is optimaal;
  • Veel herbiciden (bijv. glyfosaat) en acariciden (mijten): Hard water kan de werking negatief beïnvloeden, omdat de kationen (Ca, Mg, etc.) in het water, kunnen reageren met de werkzame stof. Bekijk de video

Richtlijnen voor optimaal water: 

  1. Analyseer het water dat u gebruikt  op pH en hardheid en gebruik de daarvoor ontwikkelde teststrips (neem contact op met uw leverancier voor meer informatie);
  2. Gebruik X-Change® als waterconditioner voor optimaal water;
  3. Breng met X-Change eerst uw water op orde, voordat u het gewasbeschermingsmiddel toevoegt. 
  4. Adviesdosering X-Change  0,1%-0,25%. De exacte dosering  X-Change is afhankelijk van de hardheid en/of pH van uw water. 
  5. Voeg als laatste het gewasbeschermingsmiddel toe. 

Informatie
Voor technische informatie kunt u contact opnemen met onze technisch adviseurs:
Tjeerd Peeters: m: 06 5122 4563|e: [email protected]
Gerwin Murre: m: 06 2662 5355|e: [email protected]