Verder terugdringen emissie leefomgeving
Binnen Europa zijn we als sector continu bezig om gewasbescherming zo veilig en optimaal mogelijk uit te voeren. Afgeleid daarvan heeft de Nederlandse overheid als doel gesteld om in 2030 tot een nagenoeg 0-emissie te komen van gewasbeschermingsmiddelen naar de leefomgeving. Eén van de manieren om dat te bewerkstelligen is om de emissie bij het vullen en reinigen van spuitapparatuur terug te dringen. Nufarm neemt samen met andere GBM-fabrikanten (Adama, BASF, Corteva, Syngenta) deel aan het project ‘EasyConnect’, waarbij het doel is een zogenaamd ‘closed transfer system’ te ontwikkelen.

Als Nufarm Benelux ontwikkelen en testen we vanaf dit seizoen het EasyConnect systeem intensief. Ter voorbereiding op een goede introductie van het systeem in de praktijk. Stapsgewijs zal die introductie komende jaren plaatsvinden. In 2020 starten we met de eerste praktijkproeven.

Veiliger voor de toepasser

EasyConnect is een systeem dat op de spuitmachine wordt bevestigd. Daarmee kan op de connector een verpakking met gewasbeschermingsmiddel zonder morsen worden geleegd. Daarnaast zijn er geen plastic verzegelingen (“seal”) meer nodig onder de dop. Op die manier wordt voorkomen dat de verzegeling in het water of milieu terechtkomt. Daarnaast komt de toepasser niet meer in aanraking met het gewasbeschermingsmiddel en wordt de verpakking automatisch gereinigd op de installatie.

Bekijk de instructievideo over EasyConnect op ons Nufarm Benelux Youtube kanaal. 

Waarom EasyConnect?

  • Snel en gemakkelijk vullen met vloeibare middelen;
  • In dezelfde handeling, spoelen van de verpakkingen zonder aanraken;
  • Geen kans op morsen in milieu en water (sealloze verpakkingen);
  • Verwaarloosbare blootstelling voor de toepasser.

Informatie

Voor technische informatie kunt u contact opnemen met onze technisch adviseur Tjeerd Peeters:
m: 06 5122 4563 | e: [email protected]

Kijk ook op onze website http://www.nufarm.com/nl/.