Meer ruwvoer van eigen land
Meer ruwvoer van het eigen land. Dat klinkt veel melkveehouders als muziek in de oren. Immers meer eigen ruwvoer van een goede kwaliteit komt de melkproductie ten goede. En tegelijk wordt de kostprijs voor een kg melk lager. Want de productiekosten voor ruwvoer zijn aanmerkelijk lager dan de aanschafkosten voor krachtvoer.

Lang groeiseizoen
De hogere temperaturen en de relatief warme winters zorgen voor een lang groeiseizoen. In de winter van 2019/2020 zag je zelfs midden in de winter groei en relatief groen grasland. Een lang groeiseizoen is echter geen garantie voor meer opbrengst. Het voorjaar van 2020 was dan wel vroeg maar al snel kreeg grasland last van de droogte. Hierdoor kon, zeker op droogtegevoelige gronden de opbrengst van zowel de eerste als tweede maaisnede tegenvallen. Door koude nachten in mei was het suikergehalte wel relatief hoog en het gras smakelijk.

Onkruid heeft nadelig effect op kostprijs
Door de droogte kregen schadelijke onkruiden veel kans zich te ontwikkelen en uit te breiden. Dit heeft alles te maken met de weerbaarheid tegen droogte van grasland onkruiden zoals herderstasje, paardenbloem, ridderzuring en distels tegen droge omstandigheden. En dat is jammer. Want verdere uitbreiding van deze onkruiden gaat ten koste van de kwaliteit en de kwantiteit van de grasopbrengst. Minder ruwvoer van het eigen bedrijf betekent een hogere kostprijs voor melk. Dit wordt in diverse berekeningen door accountants bevestigd. Dat voelt u dus direct in de portemonnee.

Onkruidbestrijding is zeer rendabel
Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van onkruidbestrijding in grasland. Daarbij wordt structureel aangetoond dat tijdige onkruidbestrijding bijdraagt aan hogere ruwvoeropbrengsten en lagere kosten. Meestal wordt gebruik gemaakt van een mix aan middelen waarbij Cirran® in meerjarig grasland wordt toegepast en Jepolinex® Pro in eenjarig grasland. Een onkruidbestrijding in de zomer is prima mogelijk mits de omstandigheden groeizaam en het onkruid een voldoende rozet heeft gevormd om het middel goed op te nemen. Zorg wel dat u voldoende wachttijd aanhoudt voor de volgende snede of het weiden van vee (Cirran 2 weken en Jepolinex Pro 1 week). Neem voor een goed advies altijd contact op met uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen of uw loonwerker.