Groei grasland in een grillig jaar
De weersomstandigheden waren de afgelopen jaren voor veel melkveehouders lastig. In de stal  tijdens hittegolven maar ook in de wei. Nu het september is, kunnen we al wel stellen dat 2020 een jaar is met grote uitersten. Wat voor invloed heeft dat op de opbrengst van ruwvoer en hoe ga je als melkveehouder om met je grasland onder deze uitdagende omstandigheden?

Groei grasland in een grillig jaar
Het voorjaar begon nat. Tot in maart bleef het hardnekkig regenen. Op zich goed nieuws. Er was immers sprake van een flink water tekort. De omslag was radicaal. Vanaf half maart werd het langere tijd droog. Met veel zon en ook regelmatig koude nachten. Ook de zomer kende uitersten. Van prachtig groeizaam weer in juni en juli waarin volop gemaaid en gekuild kon worden. Maar daarna vanaf eind juli een periode van opnieuw extreme droogte en een langdurige hittegolf. Veel graslandpercelen hadden daaronder te lijden met lokaal flinke verschillen.

Een goede bodemstructuur met veel organische stof
Hitte en droogte. Daar valt weinig tegen te doen. Waar wel invloed op uit is te oefenen is de bodemstructuur. In blijvend grasland is het organische stof gehalte hoog. Ga je vernieuwen dan wordt die laag onderbroken. Hierdoor is nieuw ingezaaid grasland vaak gevoeliger voor drogere omstandigheden. Het is ook daarom belangrijk om ‘zuinig’ te zijn op goed presterende percelen blijvend grasland. 

Onkruid in grasland is een belangrijke bedreiging
Als het aandeel goed presterende grassen te laag wordt, ligt doorzaaien of graslandvernieuwing voor de hand. De grens ligt bij ongeveer 60 tot 70 procent goede grassen. Door breedbladige onkruiden tijdig te bestrijden is het mogelijk om het aandeel goede grassen op peil te houden of zelfs te verhogen. Dit levert meerdere voordelen op. Er wordt bespaard op kosten voor (her)inzaai. En de oude zode met veel organische stof blijft intact. Het mag duidelijk zijn dat een onkruidbestrijding daarom bijna altijd lonend is. De middelen Cirran® in meerjarig grasland en Jepolinex® Pro in eenjarig grasland (beide toe te passen in een mix) zijn hiervoor geschikt.

Toch grasland vernieuwen?
Wordt een perceel grasland overwoekerd door breedbladige onkruiden? Of is er sprake van bijvoorbeeld veel kweekgras. Dan is graslandvernieuwing in veel gevallen de beste optie. Het is belangrijk daarin een goede start te maken. Pak dan Clinic® N, een zeer effectief middel tegen zowel breedbladige als grasachtige onkruiden. Laat je altijd goed voorlichten door de loonwerker of de specialist in gewasbescherming.