Ridderzuring aanpakken in grasland
Natuurlijk, ook paardenbloemen, herderstasje, distels en diverse andere onkruiden kunnen dominant aanwezig zijn in grasland. Maar ridderzuring wordt door de meeste melkveehouders gezien als het meest schadelijke onkruid. September en ook oktober zijn uitstekende maanden om de ridderzuring effectief te bestrijden.

Ridderzuring heeft een sterk wortelstelsel
Bovengronds is de ridderzuring goed zichtbaar en herkenbaar aan de grote bladeren en de roodgekleurde bloei. Onder het groen heeft de plant een oersterk wortelstelsel. De penwortel kan tot 1,5 meter diep gaan. Het mag duidelijk zijn dat je die niet makkelijk uitsteekt. Uit met name het bovenste deel van de penwortel vindt makkelijk hergroei plaats.

In het najaar krijgen ook kiemplanten kans om zich te ontwikkelen. De grasgroei is minder en zeker in open plekken kunnen makkelijk nieuwe haarden van ridderzuring ontstaan.

Voorkom verdere verspreiding en maak een goede start
Het najaar is een uitstekend moment om de ridderzuring effectief te bestrijden. De bodemtemperatuur is dan hoog en zeker met voldoende vocht en zon is er dan sprake van een goed groeiklimaat. Onder die omstandigheden werken herbiciden in grasland goed. Om de ridderzuring goed te bestrijden, is het belangrijk dat het middel naar de penwortel wordt getransporteerd. In het najaar is de sapstroom in de plant vooral neerwaarts gericht (de plant investeert in overwinteren). Hierdoor komt het middel tot dieper in de penwortel. Daar komt bij dat ook de pas gekiemde planten effectief worden bestreden. Dit levert zo een schone start op voor het nieuwe seizoen.

Advies
De bestrijding van ridderzuring heeft blijvend aandacht nodig. De plant zal altijd weer terugkomen. Is het niet vanuit de penwortel, dan wel door verspreiding van zaden (kan ook uit bermen zijn of van een buurperceel). Kortom, loop in het najaar door de percelen en bepaal eventueel samen met de loonwerker of de leverancier van gewasbeschermingsmiddelen in welke percelen een onkruidbestrijding wenselijk is. Wachten is geen optie want in het komende voorjaar worden de problemen alleen maar groter. Een bespuiting met 1,5 l/ha Jepolinex® Pro + 1,5 l/ha Tapir® (of 1,9 l/ha Primstar) komt al jaren als zeer effectief uit de bus in proeven en praktijk.