De Nufarm Groep, gespecialiseerd in gewasbeschermingsmiddelen en zaden, is er trots op zich te houden aan de afspraken van de landbouwindustrie inzake de Europese Green Deal voor 2030.

Nufarm en de andere leden van de European Crop Protection Association (ECPA) gaan zich toewijden op een reeks ambitieuze doelstellingen voor de Europese Green Deal, waaronder investeringen van meer dan 14 miljard euro in nieuwe technologieën en duurzamere producten, tot 2030.

Deze investeringen zullen gepaard gaan met een intensievere afvalinzameling en een verbetering van het opleidingsniveau van de Europese landbouwers in het kader van de Europese “boer tot bord”- en “biodiversiteit”-strategieën.

“Deze toezeggingen spelen een grote rol, hoe Nufarm en onze hele industrie de veerkracht van de wereldwijde voedselsystemen en de implementatie van de groeistrategie van de Europese Commissie zullen bevorderen”, aldus Hildo Brilleman, Regional General Manager EuMEA van Nufarm.

Géraldine Kutas, uitvoerend directeur van de European Crop Protection Association, voegt hieraan toe:

“Met haar ambitieuze Europese Green Deal heeft de Europese Commissie het startschot gegeven voor de run van de EU naar een duurzamere, klimaatneutrale toekomst.”

We zijn vastbesloten over onze bijdrage en sluiten ons aan bij de beleidsinitiatieven van de Green Deal, en daarom hebben de betrokken bedrijven zich verenigd om onze eigen vrijwillige, sectorspecifieke, meetbare doelen te stellen ter ondersteuning.

De zes afspraken die door ECPA zijn goedgekeurd zullen de sector het komende decennium markeren. De sleutelgebieden zijn : innovatieve landbouwtechnologieën, circulaire economie en bescherming van mens en milieu:

  • Innovatie en investeringen: Door innovatie en de inzet van digitale en precisietools en biopesticiden te ondersteunen dragen wij bij aan het ambitieuze digitale en ecologische herstel onder leiding van de Europese Commissie. Tegen 2030 zullen we 10 miljard euro hebben geïnvesteerd in innovatie op het gebied van precisie en digitale technologieën en 4 miljard euro aan innovatie in biopesticiden. Alle investeringen waartoe de industrie zich verbindt hebben alleen zin als een adequaat regelgevend kader het mogelijk maakt dat innovatie toegankelijk wordt voor de Europese landbouwers.

 

  • Circulaire economie: Door het inzamelingspercentage van de lege plastic containers met pesticiden te verhogen tot 75% en een inzamelingsprogramma op te zetten in de EU-lidstaten die er momenteel geen hebben tegen 2025 zullen we gaan bijdragen aan de EU-doelstelling van een circulaire economie die erop gericht is afval en gebruikte middelen te minimaliseren en de milieu-impact van plastic verpakkingen te verminderen.

 

  • Bescherming van mens en milieu: Door boeren op te leiden in de implementatie van geïntegreerde ongediertebestrijding, waterbescherming en het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) streeft onze sector ernaar de blootstelling aan pesticiden en de risico’s in verband met het gebruik van pesticiden verder te verminderen en tegelijkertijd bij te dragen aan de algemene doelstellingen van de richtlijn inzake duurzaam gebruik van pesticiden en de Europese “boer tot bord”- en “biodiversiteit”-strategieën die erop gericht zijn voldoende voedsel op duurzame wijze te produceren.

 

“We zijn het allemaal eens over de richting die we moeten inslaan. Wat nu belangrijk is, is het maken van die bewuste stappen om het einddoel te bereiken”, voegt Géraldine Kutas eraan toe.

Deze verplichtingen vormen een echte uitdaging voor onze bedrijven. We zijn echter vastbesloten om deze doelstellingen te verwezenlijken en roepen de Europese Commissie op om duurzame landbouw te ondersteunen door een passend regelgevend kader te creëren, zodat de innovatie toegankelijk is voor de landbouwers.

En ze eindigt met te zeggen: “Dit is nog maar het begin. We gaan de voortgang van onze industrie in het komende decennium volgen en transparant communiceren over de stappen die we hebben genomen”.