Is 19 ton ruwvoer mogelijk
In theorie zou het kunnen. Als je alleen zou maaien en de omstandigheden perfect zouden zijn, dan zou 19 ton ruwvoer met de huidige rassen en bemesting het maximaal haalbare zijn. Dat dit nooit wordt gehaald heeft te maken met diverse omstandigheden. Om er een paar te noemen: tijdens droge periodes wordt er over het algemeen niet beregend. En in elk perceel zijn er plekken waarop minder grasgroei is, denk bijvoorbeeld op de kopakkers of op plekken met schaduw. En natuurlijk spelen ook de vochthuishouding van de grond en de grondsoort een belangrijke rol bij het behalen van een hoge ds-opbrengst.

Minder stikstof en betere grassen
Dat de opbrengsten de afgelopen jaren stagneren heeft vooral te maken met de bemesting en dan met name met de stikstof bemesting. Die ligt gemiddeld aanzienlijk lager (ca. 100 kg) dan pak hem beet 30 jaar geleden. Dat de opbrengst toch nog ongeveer op hetzelfde niveau is gebleven, heeft te maken met nieuwe en betere grassen (veredeling) en met meer aandacht voor goed graslandbeheer.

Wat is de opbrengstpotentie
De opbrengstpotentie van een ha grasland ligt onder de huidige gemiddelde omstandigheden in Nederland, bij een combinatie van weiden en maaien, op ongeveer 14 ton. Maar ook deze opbrengst wordt maar door een deel van de melkveehouders behaald. In de praktijk ligt de opbrengst daar ongeveer 20 procent onder. Door goed graslandbeheer is het dus mogelijk de opbrengst per ha met 2 tot 2,5 ton te verhogen. En als je dan gaat rekenen, kom je uit op makkelijk 500 euro extra opbrengst per ha. Het verschil tussen goed en slecht graslandbeheer kan dus zomaar een modaal jaarinkomen verschillen.

Makkelijk verdient?
Meer ruwvoer van het eigen bedrijf levert een flink financieel voordeel op. Dat is precies de reden dat melkveehouders de afgelopen dertig jaar meer aandacht hebben voor de kwaliteit van het grasland en op zoek zijn naar de ideale combinatie van weiden en maaien. Duidelijk is dat je daarbij meerdere instrumenten in handen hebt. Bijvoorbeeld zorgen voor een goede bodemstructuur en goede ontwatering. In dat rijtje hoort zeker ook tijdige onkruidbestrijding. Onkruiden hebben een negatief effect op de voederwaarde, smakelijkheid en ruwvoeropbrengst. Een onkruidbestrijding in grasland is daarom zeer rendabel met de middelen Cirran®  (in blijvend grasland) en Jepolinex® Pro in eenjarig grasland. Beide middelen worden in de praktijk meestal gecombineerd met Tapir® of Primstar®.