Graslandbeheer in een natte winter
Hoe hoger de ruwvoeropbrengst van het eigen bedrijf en hoe beter de kwaliteit en smakelijkheid, des te hoger de melkgift. En daarbij vallen de kosten voor de aankoop van krachtvoer ook nog eens lager uit. Veel melkveehouders zien de kwaliteit van zelf geteeld ruwvoer als de belangrijke oplossing voor een goed rendement. Goed graslandbeheer is daarbij cruciaal. En dat begint al in de late herfst en winter.

Na zonneschijn komt regen: en natuurlijk andersom
Het weer voorspellen, dat lukt tot ongeveer een week en maximaal tot twee weken. De voorspellingen daarna zijn ronduit onbetrouwbaar. Dus of de winter nat wordt zoals de winter van 2019/2020 of misschien wel weer eens erg koud, dat is koffiedik kijken. Wel duidelijk is dat er in de wintermaanden altijd een neerslagoverschot is. Er valt dus meer regen dan er verdampt of door het gewas (grasland) wordt opgenomen. Daarom is goede ontwatering zo belangrijk. En hoger waterstand gaat ten koste van de kwaliteit van het wortelstelsel. En dat heeft veel invloed op de toekomstige productie. Goede ontwatering in de vorm van drainage of greppels is daarbij essentieel.

Grasland lijdt dubbel in slechte structuur
Is de structuur slecht, bijvoorbeeld door wateroverlast, dan heeft dit direct invloed op het opbrengstvermogen. Maar het is ook slecht voor de concurrentiepositie van het gras omdat er meer ruimte voor onkruiden ontstaat. In de wintermaanden is er weliswaar niet veel te doen aan de onkruidbezetting, maar er kunnen wel al plannen gemaakt worden voor het komende voorjaar. Door middel van een tijdige onkruidbestrijding krijgt het gras weer voorsprong. En dit heeft direct effect op zowel de ruwvoeropbrengst als op de kwaliteit en smakelijkheid van het ruwvoer.

Doe de farmwalk
Neem in de wintermaanden de tijd om een paar keer over de percelen te lopen. U krijgt zo een goed beeld van de kwaliteit van de percelen. Wees alert op open en natte plekken als gevolg van problemen met bodemstructuur en/of wateroverlast. Ook krijgt u een goed beeld van de onkruidbezetting. Vaak krijgt muur in de winter makkelijk de overhand. Maar ook paardenbloem en ridderzuring komen in de winter veelvuldig voor. Door een aantal keren te ‘lopen’, krijgt u een goed beeld van de ontwikkeling gedurende de winter. En, niet onbelangrijk, kunt u plannen maken voor bijvoorbeeld de verbetering van de ontwatering en ook voor de onkruidbestrijding. Met onze middelen Cirran®  (in blijvend grasland) en Jepolinex® Pro (in eenjarig grasland) in de mix met Tapir® of Primstar® doet u daarna goede zaken.