Grasgroei in de winter

Het is een beeld dat we steeds vaker zien door de warmere winters. Het grasland blijft niet alleen frisgroen van kleur, ook is er tijdens de warme periodes in december en januari zelfs nog groei. Dit kan een graslandperceel ook kwetsbaar maken.

 

Strenge vorst

Het is alweer even geleden dat we te maken hadden met strenge vorst. Er zijn mensen die denken dat een koude winter definitief achter ons ligt. Maar de toekomst van het weer voorspellen is als kijken in een glazen bol. Niemand weet of de voorspellingen echt uitkomen. De kans op een strenge winter blijft dus voorlopig nog bestaan. Wat natuurlijk ook gevolgen heeft voor de conditie van het grasland. Gaat het grasland te lang de winter in, dan is het gevoeliger voor vorstschade. Over het algemeen wordt een lengte van 8 cm wel als norm gehanteerd. Door de warmte in het najaar, wordt hierdoor in het najaar soms nog gemaaid tot voorbij half november.

 

Onkruidgroei in de winter

Als het gras groeit, dan is het vrijwel zeker dat ook onkruiden zich kunnen blijven ontwikkelen. In de wintermaanden is het echter niet zinvol om een onkruidbestrijding uit te voeren. Om verschillende redenen. Onder koude en donkere omstandigheden werken de middelen eigenlijk altijd onvoldoende. En omdat de percelen nat zijn, is het belangrijk ze zo weinig mogelijk te belasten met zwaar materieel. Dit levert immers schade op aan de bodemstructuur wat weer negatief invloed heeft op de grasgroei in het voorjaar.

 

Na de winter

Vanaf de winter maakt het gras weer nieuwe wortels aan. Een goede bodemstructuur (voldoende zuurstof) en de beschikbaarheid van mineralen (voedingsstoffen) zijn bepalend voor de hergroei. Zodra die hergroei plaatsvindt, zijn er ook mogelijkheden om met de onkruidbestrijding aan de slag te gaan. Zodra het weer groeizaam wordt, en ook de onkruiden uit de winterrust zijn, kunt u de middelen Cirran en Jepolinex Pro inzetten in respectievelijk meerjarig en eenjarig grasland. Door tijdig een onkruidbestrijding uit te voeren, krijgen de goed presterende grassen de voorsprong die ze verdienen.