Lagere ruwvoerkosten met goed ruwvoer
Als de melkprijs lager is, wordt er vaak kritischer gekeken naar de kosten. En omdat de voerkosten  zwaar drukken op de kostprijs wordt daar vaak als allereerste aan gedacht. En terecht. Het vraagstuk van voerefficiëntie houdt zowel accountants, adviseurs en melkveehouders bezig.

Een goede kuil
Voerefficiëntie begint altijd met het maken van goed ruwvoer. Daarbij zijn er van bedrijf tot bedrijf grote verschillen. Het heeft vaak alles te maken met het goed inspelen op veranderende weersomstandigheden, het in goede conditie houden of brengen van de graslandpercelen en natuurlijk zo efficiënt mogelijk omgaan met mineralen. Door de klimaat- en fosfaatwetgeving is dit niet altijd even makkelijk.

Eigen voer versus voer aankopen
Accountantskantoor Alfa* heeft de voerkosten die melkveehouders maken goed in beeld. In de periode juli 2019 tot juli 2020 lagen de aankoopkosten van voer op € 10,45 voor de productie van honderd kg melk. Dit is een fractie hoger dan de kosten een jaar eerder. Als je dit afzet tegen de kosten die gemaakt worden voor eigen ruwvoer, dan lagen die kosten op € 4,79 voor de productie van 100 kg melk. Dit is juist flink lager dan in de periode juli 2018 tot juli 2019 toen de kosten gemiddeld nog € 6,05 per 100 kg waren. De conclusie is helder. Er is afgelopen jaar efficiënter ruwvoer gewonnen. Hiervoor is ook het verschil tussen de kosten voor eigen ruwvoer en de aankoop van (kracht)voer vergroot tot maar liefst € 5,66 per 100 kg. Een enorm verschil!

Meer ruwvoer: blijf er voor gaan
Meer en smakelijk ruwvoer van het eigen bedrijf is het belangrijkste middel om de kostprijs te verlagen. Als melkveehouder heb je daarvoor meerdere instrumenten in handen. Zorg in de eerste plaats voor een hoog percentage aan hoogwaardige grassen. Veel onkruiden hebben een negatieve impact op zowel de ruwvoeropbrengst, de smakelijkheid en de voederwaarde. Door middel van goed graslandbeheer krijgen onkruiden minder kans. Wacht daarbij niet te lang en grijp tijdig in met een onkruidbestrijding. U kunt daarbij gebruik maken van de middelen Cirran in meerjarig grasland en Jepolinex Pro in eenjarig grasland.

Advies nodig?
Meer aandacht voor graslandbeheer zorgt voor een beter rendement. Inspecteer daarom regelmatig uw graslandpercelen eventueel samen met uw adviseur. En bedenk daarbij dat u door het nemen van de juiste maatregelen en beslissingen de kostprijs voor uw melk flink kunt verlagen.

* Bron: melkvee, Pieter Stokkermans, 28 november 2020