Adviezen onkruidbestrijding grasland 2021
De onkruidbestrijding in grasland vindt plaats vanaf het vroege voorjaar tot in het late najaar. Toch wordt veruit het meest gekozen voor onkruidbestrijding in het voorjaar. In dit artikel leest u de belangrijkste adviezen voor zowel eerstejaars grasland, meerjarig grasland en klavergrasland.

Onkruidbestrijding in eerstejaars grasland
In eerstejaars grasland is de onkruiddruk vaak groot. Het grasland moet nog verder uitstoelen en hierdoor krijgen onkruiden relatief veel ruimte om te kiemen en zich verder te ontwikkelen. Onkruiden die in het voorjaar veel voorkomen, zijn onder andere eenjarige onkruiden als meldes (melganzenvoet), perzikkruid, varkensgras en zwaluwtong. Maar ook ‘graslandonkruiden’ als vogelmuur, boterbloem, herderstasje, paardenbloem en ridderzuring zijn vaak al volop aanwezig. Door een onkruidbestrijding vroeg in het voorjaar krijgt het gras de ruimte om zich te ontwikkelen.

Het gangbare advies is een bespuiting met 1,5 l/ha Jepolinex Pro en 1 l/ha Tapir. Met deze combinatie wordt een breed gamma aan onkruiden uitstekend bestreden. Een bespuiting is mogelijk vanaf het 3e bladstadium onder groeizame omstandigheden. Meestal is dit vanaf begin maart.

Onkruidbestrijding in meerjarig grasland
Ook in meerjarig grasland is een onkruidbestrijding in het voorjaar ideaal. U voorkomt daarmee dat probleemonkruiden zich verder uitbreiden of later in het seizoen hun zaden verspreiden. De meest voorkomende onkruiden in meerjarig grasland zijn akkerdistel, vogelmuur, boterbloem, paardenbloem en ridderzuring. Al deze onkruiden zijn goed te bestrijden.

Ons advies in meerjarig grasland is een bespuiting met 2 l/ha Cirran + 1,25 l/ha Tapir. Deze combinatie werkt breed op bovengenoemde onkruiden. Ook met de onkruidbestrijding in meerjarig grasland kan in het vroege voorjaar worden gestart met groeizaam weer.

Onkruidbestrijding in klavergrasland
Melkveehouders die kiezen voor een mengsel met klaver, worden meer en meer geconfronteerd met problemen met onkruiden. Klaver is gevoelig voor de meeste toegelaten onkruidbestrijdingsmiddelen. Slechts enkele middelen kunnen in een vroeg stadium worden toegepast en dan ook nog in lage doseringen. Kortom, heeft u te maken met onkruidproblemen in klavergrasland, vraag dan altijd deskundig advies. En realiseer u: de mogelijkheden zijn beperkt.