Het moment voor meer gras
Een hogere grasopbrengst van eigen grond. In het voorjaar wordt daarvoor een goede basis gelegd. Met de juiste bemesting en onkruidbestrijding. Want meer voer van eigen land is belangrijker dan ooit. Met meer eigen ruwvoer kan worden bespaard op de aankoopkosten van (kracht)voer. En dat scheelt flink in de kostprijs voor melk. Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in het voorjaar al een onkruidbestrijding uit te voeren.

Is het in maart niet gelukt?
Veel melkveehouders plannen vroeg in het voorjaar een onkruidbestrijding in grasland. Het voorjaar van 2021 kende meerdere gezichten met zowel stevige vorst en prachtige voorjaarsdagen in februari. Gevolgd door een langere periode van wisselvallig en vrij koel weer met koudere nachten in maart. Plannen om een onkruidbestrijding in grasland uit te voeren, werden om die reden soms uitgesteld.

 Is er één ‘beste’ moment voor de onkruidbestrijding?
Een onkruidbestrijding vroeg in het voorjaar (in maart) is zeker aan te bevelen. Maar als de omstandigheden niet goed zijn, denk aan te koud en schraal weer, of veel regen, dan is nog even uitstellen beter. Uiteindelijk kan dan in april, voor de eerste snede, of in mei, na de eerste snede een onkruidbestrijding worden uitgevoerd. Juist in deze periode is er meer grasgroei. Dat heeft alles te maken met een hogere bodemtemperatuur en meer zonlicht. Dus wat later in het seizoen een onkruidbestrijding uitvoeren, is zeker zinvol.

Zaden van paardenbloem en ridderzuring
Iedereen kent wel het beeld van zaaiende paardenbloemen of ridderzuring. Maar ook boterbloemen en herderstasje ontwikkelen zich volop in de lente. Dat die onkruiden gaan zaaien, ziet u als melkveehouder liever niet. Met een tijdige onkruidbestrijding wordt dat voorkomen. Een lagere onkruidbezetting geeft daarna goed presterende grassen de ruimte om zich te ontwikkelen. En dat is waar het uiteindelijk om gaat: meer smakelijk voer van hoge kwaliteit van eigen grond. 

Adviezen
Pak een combinatie met Jepolinex Pro in eenjarig grasland en kies in meerjarig grasland voor een mix met Cirran. Heeft u te maken met veel ridderzuring? Dan is ook ons advies om Jepolinex Pro met Tapir in te zetten.