Bodemtemperatuur en grasgroei
Warme zomerdagen met volop zon. Het heeft volop invloed op de grasgroei. De bodemtemperatuur vliegt omhoog. Een bodemtemperatuur van circa 15 graden Celcius is optimaal voor de groei. Daarboven neemt de grasgroei snel af. Als de bodemtemperatuur boven de 25 graden Celcius komt, is er geen grasgroei meer. Vaak gaan die hoge bodemtemperaturen samen met veel verdamping en droogte. Hierdoor kan de conditie van het grasland in de warme zomermaanden flink verslechteren.

 Droogte en hitte hebben impact op het grasland
In 2021 hadden we te maken met een laat voorjaar. Zowel de maanden april en mei waren koel. De grasgroei kwam hierdoor later op gang. Het goede nieuws was wel dat er steeds voldoende regen viel. Eind mei kwam de omslag naar warm tot zelfs heet zomerweer in juni. Zeker percelen die laat waren gemaaid krijgen het daardoor snel lastig. Hete periodes vertragen de hergroei en zeker op droogtegevoelige plekken ontstaan open plekken. En waar het gras verdwijnt, komen eigenlijk altijd onkruiden in de plaats. Het is daarom belangrijk ook in de zomermaanden goed te kijken naar de onkruidontwikkeling in de percelen.

 Onkruidbestrijding in juli of augustus?
Een onkruidbestrijding in grasland uitvoeren, middenin de zomer. Is dat zinvol? Die vraag wordt regelmatig gesteld door melkveehouders. Ons advies is niet te kijken naar de kalender maar naar de omstandigheden. In een periode met een hittegolf zijn ook onkruiden afgehard en is een onkruidbestrijding niet effectief. Wel is het effectief om een onkruidbestrijding in grasland uit te voeren na bijvoorbeeld stevige regenval door onweersbuien. Vaak is daarna de temperatuur ook lager en zijn onkruiden gevoeliger voor de middelen door de hogere luchtvochtigheid en de groeizamere omstandigheden. Kleine onkruiden in open plekken worden in dat geval in een vroeg stadium effectief bestreden met de middelen Cirran met Tapir in meerjarig grasland en Jepolinex Pro plus Tapir in eenjarig grasland. Laat u daarbij altijd goed adviseren door uw loonwerker of leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.