Graslandbeheer bij groeizaam weer

Waar iedereen schrijft over droge en hete zomers (wij van Nufarm ook), verrast de natuur ons dit jaar (2021) met een ouderwetse natte en zeker geen hete zomer. En als er voldoende regen valt, de zon schijnt en de temperaturen aangenaam zijn, dan kan het grasland bijna ongeremd groeien. En dat doet het dan ook. Overigens lijken de verschillen in regenval dit jaar groter dan ooit. Er zijn regio’s die letterlijk zijn platgeregend terwijl op andere plekken een buitje welkom blijft.

 

Onkruidbestrijding in grasland bij groeizaam weer

Het voorjaar wordt door velen beschouwd als de beste tijd om onkruiden in grasland effectief te bestrijden. Maar tegelijk wordt er altijd bij gezegd. Het moet wel groeizaam weer zijn. En groeizaam weer is het lang niet altijd in het voorjaar. Het kan vaak nat en vooral koud zijn met soms nog nachtvorsten tot ver in mei. Hierdoor gebeurt het regelmatig dat een geplande onkruidbestrijding erbij inschiet. Vanaf mei hebben we veel minder te maken met koude en schrale periodes. Steeds vaker zien we dat loonwerkers en melkveehouders dan alsnog, bijvoorbeeld na de eerste of tweede snede, kiezen voor een onkruidbestrijding. De ervaring leert dat een onkruidbestrijding in de zomermaanden zeer effectief kan zijn. Want hoe groeizamer het weer, des te effectiever de middelen.

 

Voortaan altijd in de zomer onkruiden bestrijden in grasland?

Die vraag wordt ons wel eens gesteld. Inderdaad, qua omstandigheden is een onkruidbestrijding in de zomer misschien wel eens makkelijker. Toch blijven wij adviseren om bij onkruiddruk altijd te starten in het voorjaar. Je voorkomt daarmee dat jonge onkruiden zich kunnen ontwikkelen en later kunnen gaan zaaien. Dat levert direct voordeel op zowel in opbrengst als in verdere verspreiding van onkruiden. Maar als dat niet lukt of niet past, dan is uitwijken naar de zomer een goed alternatief.

Zeker ook in de nazomer is het goed om nog eens door de percelen te lopen. Kijk bijvoorbeeld dan ook heel goed naar de aanwezigheid van ridderzuring. Dit onkruid ontwikkelt zich snel via verspreiding van zaden maar ook met het wortelstelsel. Op het versterken van de wortels richt de plant zich vooral in het najaar. De sapstroom is dan naar onderen gericht. Dat maakt een onkruidbestrijding in het najaar effectief.

 

Vraag altijd advies

Er is een aantal uitstekende middelen beschikbaar voor de bestrijding van onkruiden in grasland. Combinaties met Cirran (in meerjarig grasland) en met Jepolinex Pro (in eenjarig grasland en sterk op ridderzuring) laten al jaren goede resultaten zien. Zorg dat u er op tijd bij bent. Dan staat u ongetwijfeld ook komend jaar weer een groeizaam jaar te wachten met meer ruwvoer van eigen bodem.