Graslandbeheer in het najaar
Het opnieuw inzaaien van grasland biedt de mogelijkheid om af te rekenen met tal van ongewenste onkruiden en grassen zoals kweekgras. Als het aandeel goede grassen minder wordt dan 60%, dan is vernieuwing vaak de beste optie, zeker als het aandeel kweekgras hoog is. Is er sprak van vooral breedbladige onkruiden, dat is dat aandeel goed te reduceren door onkruiden te bestrijden en daarnaast de grasmat door te zaaien met goede grassen.

Laat het niet zo ver komen
Goede en productieve grassen presteren het beste op percelen met een goede structuur waarin ze diep kunnen wortelen en dus minder gevoelig zijn voor droogte. In feite is dat altijd de basis. Daarentegen zijn er altijd periodes met veel regen of juist droogte waardoor de grassen het zwaar krijgen. En dan grijpen onkruiden hun kans. In open plekken krijgen zij letterlijk de ruimte om zich te ontwikkelen. Hete en droge zomers zoals in 2019 en 2020 maakten dat veelvuldig duidelijk. De onkruidproblemen namen enorm toe. En als die onkruiden ook nog eens gaan zaaien, dan worden de problemen alleen maar groter.

Ridderzuring bestrijden in het najaar
Het najaar is bij uitstek een goede periode om naar de conditie van het grasland te kijken. Elke melkveehouder wil natuurlijk dat het grasland goed de winter ingaat. Mogelijk valt het besluit om dan alsnog bepaalde percelen te vernieuwen. Maar overweeg ook zeker om juist in deze periode een onkruidbestrijding uit te voeren. Eigenlijk alle breedbladige onkruiden zijn goed te bestrijden met een mix van verschillende middelen. Is ridderzuring een probleem? Wacht dan zeker niet tot het voorjaar.

Het wortelstelsel wordt alleen maar sterker waardoor het bestrijden met het verstrijken van de tijd steeds moeilijker wordt. Wat zeker ook meespeelt in het najaar is de neerwaartse sapstroom waardoor het middel dieper in de wortels van de ridderzuring doordringt. Overigens worden bij een onkruidbestrijding in het najaar ook diverse andere onkruiden goed bestreden waardoor de concurrentiepositie van goede grassen wordt versterkt. En dat is precies wat u wilt.

Advies: onkruidbestrijding grasland najaar
In meerjarig grasland is ons standaardadvies een combinatie met Cirran en in eenjarig grasland een combinatie met Jepolinex Pro. Waar ridderzuring een probleem is adviseren wij te allen tijde om Jepolinex Pro in de mix toe te passen.