Nederlandse koeien presteren beter
Goede huisvesting van dieren, aandacht voor de diergezondheid en het welzijn van de dieren en natuurlijk de juiste diervoeding. Al deze zaken zorgen dat melkvee beter presteert. Je kunt eigenlijk wel stellen: wat beter is voor de koe, is beter voor de boer. Dat gegeven is ook terug te zien in de statistieken. Koeien blijven langer melk produceren. In het boekjaar van september 2020 tot september 2021 bleven dieren maar liefst 48 dagen langer op het bedrijf vergeleken met het jaar daarvoor komt naar voren uit statistieken van CRV.

Productie per koe vergelijkbaar
In totaal doen 12.766 melkveebedrijven mee aan de melkcontrole. Daaruit blijkt dat rollend jaargemiddelde nauwelijks toenam. Dat ligt in Nederland op ruim 9.200 kg melk met 4.43 procent vet en 3,41 procent eiwit. Het aantal koeien steeg gemiddeld 106 koeien per bedrijf (2 meer dan vorig jaar). Deze kengetallen wijzen erop dat melkveehouders inzetten op een langere levensduur en levensproductie en mogelijk wat minder op verder verhogen van de melkopbrengst per koe.

Daarmee stijgt wel de levensproductie. In een jaar tijd steeg het aantal honderdtonners van 2.657 tot maar liefst 3.263.

Duurzame bedrijfsvoering
Melkveehouders hebben niet alleen veel aandacht voor het dierenwelzijn van de koe. Ook is er veel aandacht voor de conditie van grasland. In feite geldt hier precies hetzelfde. De aandacht en tijd die erin worden gestopt, worden uiteindelijk uitbetaald. Meer ruwvoer van eigen land levert tal van voordelen op. De belangrijkste is dat eigen ruwvoer aantoonbaar goedkoper is dan de aankoopkosten van (kracht)voer. Maar daarnaast is het ook duurzamer. Onder andere omdat onnodig transport wordt voorkomen. Meer ruwvoer van eigen bodem past daarom perfect binnen een duurzame bedrijfsvoering.

Zorg voor melkvee en zorg voor grasland
Zorg voor het vee, betaalt zich uit in meer melk. Zorg voor het grasland betaalt zich uit in meer en beter ruwvoer. Daarbij komt dat vernieuwen van grasland minder vaak nodig is. Wat zeker essentieel is, is het aandeel goed presterende grassen. Belangrijk onderdeel van goed graslandmanagement is bestrijden van onkruiden en het voorkomen dat onkruiden zich verder kunnen verspreiden. Wees daar alert op en neem tijdig maatregelen. Nufarm draag daar graag aan bij met de middelen Cirran en Jepolinex Pro. Middelen die veelvoorkomende onkruiden breed bestrijden. Vraag advies bij uw loonwerker of adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.

Feeding cows