Meer aandacht levert meer ruwvoer op
In de stal, daar verdient de melkveehouder zijn of haar boterham. Toch? Want de aandacht voor de koeien vertaalt zich direct uit in een gezonde veestapel, lagere kosten voor de veearts en een hogere melkopbrengst. Het is dan ook wel duidelijk dat de melkveehouders een groot deel van de dag in de stal doorbrengen. Ook al wordt er op steeds meer plekken gemolken met de robot. Die aandacht voor het vee is natuurlijk heel belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is de aandacht voor de ruwvoerwinning.

Gezonde groei van ruwvoer
Ruwvoer van eigen grond is en blijft de belangrijkste voedingsbron voor het vee. Goed ruwvoer, of dat nu vers gemaaid gras is of ingekuild voer, is de basis. Hoe beter de kwaliteit, des te minder krachtvoer moet worden aangekocht. Accountants vergelijken al jaren bedrijven met elkaar en stellen vast dat er grote inkomensverschillen zijn als gevolg van verschillen in graslandmanagement. Geen enkele melkveehouder kan het zich permitteren om zijn grond voor grasland en mais te verwaarlozen.

Een melkveehouder is geen akkerbouwer
Waar de akkerbouwer gewend is om zich vooral op ‘buiten’ te richten, is de melkveehouder vaker in de stal te vinden. En waar de akkerbouwer zich richt op maximale resultaten in het veld richten veehouder zich veel meer op hun vee. Maar er is natuurlijk niks mee om zowel in de stal en op het veld voor de top te gaan.

Grasland onderhoud
De bodem is de basis voor een gezonde groei.  Een goede structuur, de beschikbaarheid van water en voldoende voedingsstoffen zijn belangrijk. Maar ook de pH en de hoeveelheid organische stof. Door je hier als melkveehouder meer in te verdiepen kan flinke vooruitgang worden geboekt. Dit kan door samen te werken met anderen binnen studieclubs, door deskundigheid op je bedrijf binnen te halen en door zelf ook te kijken en te meten, bijvoorbeeld door middel van bodemanalyses. Kortom, maak plannen en laat de groei niet aan het toeval over.

Een goede bodem werkt altijd
Het mooie is, als de bodem in orde is, dan werkt dat op alle manieren door. Door een betere beworteling is het grasland beter bestand tegen zowel droogte als natte omstandigheden. Bovendien kunnen voedingstoffen beter door het wortelstelsel worden opgenomen. Het resultaat is een dichtere graszode waar ook onkruiden minder kans krijgen om zich te ontwikkelen en te verspreiden en waardoor ook minder vaak een onkruidbestrijding nodig is. Is die onkruidbestrijding wel nodig, wacht dan niet te lang. Lees hier meer over onze middelen Jepolinex Pro en Cirran.