Fado maakt opmars in de glastuinbouw
De glastuinbouw is een bijzonder innovatieve sector. Een sector ook waar de inzet van duurzame, vaak biologische, gewasbescherming steeds meer de norm wordt. Vanuit de afnemers worden steeds strengere eisen gesteld met betrekking tot MRL. Maar zeker is dat tuinders niet achter de feiten willen aanlopen en zelf de uitdaging aangaan om met minder GMB een smaakvol, fraai, gezond en goed houdbaar eindproduct te produceren. Een van de middelen die door steeds meer telers wordt ontdekt is Fado.

Fado sterk op echte meeldauw
Het middel Fado werkt als een soort vaccin. De plant wapent zich door extra productie van lignine en callose waardoor pathogenen moeilijk binnendringen. Ook de verhoogde productie van Salicylzuur en Peroxidase voorkomt dat meeldauw zich in het gewas kan ontwikkelen. Het wordt dus preventief ingezet. Inmiddels heeft Fado in Nederland al in meerdere teelten een toelating. Onder andere in zachtfruit (waaronder aardbeien), rozen, gerbera, tomaten en komkommers. Fado kent diverse voordelen. In de eerste plek de effectiviteit zonder residu en geen resistentie. Fado kan goed met andere middelen worden gecombineerd.

Proeven World Horti Centrum
Voor de gewasbeschermingsdagen van Van Iperen en Brinkman In het World Horti Centrum liggen dit jaar (2022) proeven met Fado in komkommer. In diverse proeven wordt gekeken naar mogelijkheden om Fado in de spuitschema’s te combineren met zowel biologische middelen ten opzichte van een chemisch referent. Daarnaast wordt de toegevoegde waarde van zowel opname verbeteraars (middelen die zorgen dat het middel beter door de waslaag doordringt) en uitvloeiers (die zorgen voor een optimale bedekking) verder onderzocht. De proefresultaten lieten een duidelijk beeld zien van een lagere aantasting in aantal bladeren en hoeveelheid aantasting per blad.

Conclusies
Fado wordt inmiddels in meerdere teelten toegepast. De belangrijkste redenen zijn residuverlaging en het voorkomen van resistenties. In komkommer, aardbei en hortensia’s worden zowel in proeven als in de praktijk uitstekende resultaten behaald. Fado is een goede basis en laat zich goed combineren in spuitschema’s met biologische danwel chemische middelen. Kortom. Fado is ook in de komkommerteelt een belangrijk biologisch wapen tegen echte meeldauw. Adviezen omtrent de toepassing van Fado kunnen het beste worden afgestemd met uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen. Kijk hier voor productinformatie