Ervaringen & ontwikkeling Fado 2022  
Al verschillende jaren voorziet Nufarm de Nederlandse markt van Fado. Met name in de (wijn)druiventeelt, de teelt van aardbei en verschillende andere zachtfruit gewassen wordt Fado succesvol ingezet als bestrijder van echte en valse meeldauw. Ook teelten als komkommer, roos, hydrangea en gerbera ervaren een sterke reductie van meeldauw door Fado.

Werking Fado
Door het toepassen van Fado wordt de natuurlijke afweer van de plant aangezet. De receptorcellen van de plant komen in contact met de actieve stof COS-OGA. Hierdoor wordt de aansturing van weerstandsroutes in de plant gestimuleerd en er ontstaat een verhoogde productie van met name salicylzuur en peroxidasen. Ook wordt de productie van callose en lignine gestimuleerd, dit zorgt voor stevigere plantcellen die moeilijker zijn binnen te dringen door pathogenen. Al deze stoffen zijn belangrijk in de verdediging van de plant tegen verschillende schimmels, bacteriën en virussen. Bijkomend voordeel is dat het gewas beter bestand is tegen weersinvloeden én het verlengt de houdbaarheid van het product na de oogst.

Inzichten spuittechniek
De praktijkervaringen gecombineerd met de verschillende proeven die jaarlijks worden uitgevoerd, hebben nieuwe inzichten verschaft. Enkele jaren geleden werd geadviseerd om Fado aan de onderkant van het blad met openstaande huidmondjes te spuiten. We zien nu op basis van proeven dat dit anders kan. We adviseren om Fado te combineren met een opname verbeteraar, zoals Astuss, die meehelpt te zorgen dat de actieve stof op de juiste plek terecht komt. Ook stellen we vast dat het toevoegen van een uitvloeier zoals Hi-Wett meerwaarde heeft. Fado wordt door de uitvloeier beter verdeeld over het blad, waardoor het middel gelijkmatiger wordt opgenomen. Natuurlijk is het van belang om voor de toevoeging van adjuvanten aan de spuitmix naar de gewasverdraagzaamheid te kijken.

In onderstaande grafiek  laten we een toepassing van Fado in komkommer zien met zowel een opname verbeteraar als met toevoeging van Hi-wett.  Te zien is dat de meeldauw aantasting met 50% reduceert (vergelijkbaar met het chemische referent).

                Figuur 1 Meeldauwproef in komkommer bij het World Horti Centre door Vertify in 2022

 

Toepassing in diverse teelten
Fado wordt met succes toegepast in diverse gewassen. Er is veel ervaring met het gebruik in de (wijn)druiventeelt tegen zowel echte als valse meeldauw. Onder glas heeft Fado een brede toelating in groente- en sierteeltgewassen. Voor al deze teelten geldt dat er veel ervaring is opgedaan in de praktijk. In 2022 heeft Nufarm opnieuw een aantal proeven aangelegd. Er is in komkommer en aardbei gekeken naar de combinatie van Fado met andere gangbare middelen, in groene en geïntegreerde spuitschema’s. Als Fado tijdig en preventief wordt ingezet, blijft het gewas goed schoon. Als meeldauw eenmaal in het gewas aanwezig is, zien we een afremming van de ontwikkeling. De unieke eigenschappen van Fado,  maakt het de perfecte partner voor resistentiemanagement in een geïntegreerde strategie met lage MRL impact.

  Figuur 2 Meeldauw proef uitgevoerd door Delphy 2022

Perfect combineerbaar
In de verschillende proeven is aangetoond dat Fado perfect in een ICM schema past. Fado is mengbaar met veelgebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Fado is goed te combineren met biologische middelen op basis van schimmels zoals Ampelomyces Quisqualis of bacteriën zoals Bacillus Pumilus en Bacillus Amyloliquefaciens. Ook is het goed combineerbaar met een groot aantal chemische middelen. Daarmee is Fado de perfecte partner in resistentiemanagement en een key product in een ICM schema. In het gewas aanwezige biologische bestrijders ondervinden geen hinder van Fado.

Voordelen samengevat

  • Bevordert de natuurlijke afweer van de plant
  • Veilig voor nuttige biologische bestrijders
  • Geen MRL
  • Past perfect in een ICM schema
  • Skal gecertificeerd
  • 5 tot 15 toepassingen per teelt  (zie etiket
  • Tot wel 29 weken effect met Fado!

 

Advies