Groeistoffen in de landbouw
Generaties landbouwers zijn vertrouwd geraakt met groeistoffen tegen breedbladige onkruiden in vooral grasland en graangewassen. Met de opkomst van diverse nieuwe middelen tegen onkruiden, werden groeistoffen vaker vervangen door alternatieven. Maar helemaal uit beeld zijn ze nooit geraakt. Sterker nog, tegenwoordig is er een hernieuwde belangstelling voor de inzet van groeistoffen bij de onkruidbestrijding.

Wat zijn groeistoffen
Groeistoffen worden ook wel phenoxies genoemd. Het zijn synthetisch geproduceerde auxines. Maar wat zijn auxines? Kort gezegd zijn het planteigen stoffen die de groei en de ontwikkeling, waaronder de celstrekking, van planten aansturen; zowel bij de ontwikkeling van wortels als blad. Auxines zijn dus nuttig voor de plant. Synthetische auxinen worden niet toegediend om de groei van de plant te versterken, maar juist om de groei van ongewenste planten (onkruiden) te verstoren. Tegenwoordig is er nog een aantal van deze groeistoffen beschikbaar waarvan MCPA en MCPP de bekendste zijn maar ook 2,4D is algemeen bekend.

Systemische en selectieve werking
Een groeistof werkt systemisch, dat wil zeggen dat het door de plant wordt getransporteerd en zo doet wat het moet doen: de plantengroei verstoren met als eindresultaat afsterving van het onkruid. Een bijzondere eigenschap van groeistoffen is de selectieve werking. Breedbladigen (dicotylen) zijn gevoelig en grasachtigen en granen (monocotylen) zijn (in diverse stadia) niet gevoelig of weinig gevoelig. Hierdoor worden groeistoffen vrijwel uitsluitend toegepast in granen en grasland.

Groeizaam weer
De systemische werking van groeistoffen vraagt om een goede opname van het middel. Om die reden moeten groeistoffen worden toegepast onder groeizame omstandigheden. De middelen werken minder goed als het koud en schraal is. Groeizaam weer is een optelsom van voldoende temperatuur en luchtvochtigheid. Wie het in de vingers heeft, weet precies wanneer het een goed moment is. Natuurlijk moet het onkruid zichtbaar zijn en worden geraakt. Ondergrondse zaden worden niet gedood.

Groeistoffen: effectief en kosteneffectief
Het aantal middelen dat beschikbaar is voor onkruidbestrijding in de landbouw staat onder druk. Ook is van bepaalde productgroepen bekend dat onkruiden resistent worden. Beide componenten dragen bij aan een toenemende aandacht voor de inzet van groeistoffen. Sec of in combinatie met andere middelen. De voordelen van groeistoffen zijn het brede werkingsspectrum en de relatief lage kosten. Bovendien wordt door blijvende inzet van groeistoffen, eventueel in combinatie met andere groepen middelen, de kans op resistente onkruiden verkleind.

Nieuwe samenstellingen en merken
Door de jaren heen zijn groeistoffen steeds verder doorontwikkeld. Nufarm mag zich een ware groeistoffenspecialist noemen met meerdere gerenommeerde merken en samenstellingen. Denk bijvoorbeeld aan Cirran® en Jepolinex® Pro in grasland en Duplosan® MCPP, Mega® 2,4-D en U-46® MCPA in granen.