Steeds meer telers zetten in op biologische bestrijding van spint. Om zo schoon mogelijk te beginnen, is het belangrijk om de voorgaande teelt schoon te beëindigen. Want zoals bekend: een hoge plaagdruk bij introductie van natuurlijke vijanden kan al snel leiden tot een spintpopulatie die uit de hand loopt waardoor chemisch ingrijpen alsnog snel nodig is. Om nog maar te zwijgen over spintschade aan het gewas.

Reset zorgt voor veel betere startpositie
De middelen Carex® 10SC en Borneo® helpen om schoon te beginnen aan de volgteelt. Ze zorgen voor een reset (stevige spintbestrijding) aan het eind van een teelt, waardoor natuurlijke vijanden in de volgteelt een veel betere startpositie krijgen en spintproblemen beter worden beheerst. Let daarbij goed op de wachttijd.

Daar komt bij dat Carex 10SC ook een uitstekende werking heeft op de wittevliegsoorten Trialeurodes vaporariorum en Bemisia tabaci. Zo blijft de populatie van deze insecten eveneens onder controle.

Carex 10SC werkt in ieder stadium
Insecten zijn voor hun energievoorziening afhankelijk van mitochondriën in de cel. Door middel van pyridaben, de actieve stof van Carex 10SC, wordt het elektronentransport in de mitochondriën geblokkeerd. Hierdoor wordt ATP, een energiedrager essentieel voor bijna alle processen in het insect, niet meer geproduceerd.

Het wegnemen van de energiebron van het insect leidt tot een snelle aanvangswerking en een hoge effectiviteit. ATP is in alle stadia van het insect belangrijk. Het middel werkt dus in elk stadium.

Borneo grijpt in alle levensstadia in
De actieve stof van Borneo is etoxazool. Deze stof zorgt dat de biosynthese van chitine, noodzakelijk voor het vervellingsproces, niet meer plaats kan vinden. Daarbij vindt sterilisatie van de vrouwtjes plaats en worden ook de eieren aangetast. Kortom: Borneo grijpt in op alle levensstadia!

De combinatie
Dankzij de verschillende werkingsmechanismen van Carex 10SC en Borneo wordt de kans op een resistente populatie gereduceerd. Zo blijft de effectiviteit van deze middelen ook voor de toekomst gewaarborgd.

Spuitadvies
Begin met Carex 10SC. Dit middel heeft een wat minder selectieve werking en past daarom beter in het begin van het schema.

Borneo kan vervolgens verspreid over de gebruikelijke intervallen worden toegepast om de tijd tot de introductie van de natuurlijke vijanden te overbruggen. Bijkomend voordeel van Borneo is dat na een uur al kan worden beregend.

Carex 10SC en Borneo zijn beide suspensieconcentraten met contactwerking. Beide middelen zijn zacht voor het gewas. Voor een optimale bladbedekking is het advies om de middelen te combineren met Hi-wett®.

Toepassing

 • Gebruik 20 ml Hi-wett per 100 l water
 • Na de laatste bespuiting van Borneo is het advies om 1 à 2 weken te wachten met de introductie van natuurlijke vijanden.
 • Voer bij twijfel altijd een proefbespuiting uit.

Samengevat:

 • Effectief in alle stadia
 • Lange bestrijdende werking
 • Zacht voor de planten (geen fytotoxische effecten)
 • Geen kruisresistentie met Carex 10SC
 • Effectief in alle stadia
 • Al na 1 uur regenvast
 • Goede bedekking
 • Zacht voor het gewas
 • Laat waslaag intact