Wat zijn phenoxies?
Phenoxies is de verzamelnaam van een specifieke groep onkruidbestrijdingsmiddelen. Bekend in de landbouw zijn de werkzame stoffen MCPA, MCPP en 2,4D-amine. Phenoxies bestaan uit zogenaamde auxines. Dit zijn planthormonen die belangrijke functies vervullen op het terrein van celdeling en celstrekking. Het woord auxine komt uit het Grieks en betekent ‘groeien’ Vandaar dat deze groep middelen in Nederland wordt aangeduid als ‘groeistoffen’ en in België als ‘planthormonen’.

Waarom zijn phenoxies zo belangrijk voor de landbouw?
De phenoxies worden al heel lang ingezet in de onkruidbestrijding binnen de land- en tuinbouw. Hoofdzakelijk in de teelt van grasland en granen, maar ook op onbeteeld terrein. Phenoxies bestrijden vooral breedbladige onkruiden (dicotylen). Het zijn selectieve middelen en om die reden zijn ze ideaal in de teelt van granen en grasland (monocotylen). Dankzij phenoxies kan een breed spectrum aan onkruiden worden bestreden. Denk aan bijvoorbeeld akkerdistel, brandnetel, vogelmuur, paardenbloem en herderstasje. Maar ook tal van andere onkruiden. Vaak worden verschillende werkzame stoffen gecombineerd om een zo breed mogelijk spectrum van onkruiden te bestrijden. 

Populair in de landbouw

Dat phenoxies nog altijd populair zijn in de landbouw heeft met een aantal zaken te maken.

Phenoxies zijn zeer effectief
Dankzij de werking, het ingrijpen op celniveau, is de werking nog altijd uitstekend. Ook na tientallen jaren toepassingen in de landbouw. Dit in tegenstelling tot bepaalde andere groepen herbiciden (zoals sulfonylureas en triazolypyrimidines) waarbij vaker resistentie wordt vastgesteld, onder andere bij klaproos en ereprijs.

Phenoxies zijn goed te mixen
Vaak worden phenoxies in combinatie met andere middelen toegepast. Dit in verband de werking op een brede diversiteit van akkeronkruiden.

Phenoxies zijn kosteneffectief
Dankzij de relatief lage kosten zorgen phenoxies voor een hoger rendement van de graan- en grasteelt.

Ontdek phenoxies opnieuw
Er is een andere ontwikkeling waardoor phenoxies nog meer in beeld komen. De toelatingen van middelen op basis van glyfosaat staan onder druk. De inzet van phenoxies al dan niet in combinatie met lagere doseringen glyfosaat, vormen dan een goed alternatief. Bijvoorbeeld in de fruitteelt, maar ook in de stoppelbestrijding van granen en mais.

Nufarm en phenoxies
Nufarm heeft diverse beschikbare phenoxies doorontwikkeld. De middelen hebben geen hinderende geur. Door de formulering is er naast bladopname ook enige wortelopname. De middelen zijn hierdoor effectief en aangenaam om mee te werken. Onderstaand het overzicht van de huidige beschikbare middelen. Vraag uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen advies over toelatingen en mogelijkheden.

Toelatingen Nederland

Cirran®                               2,4 D en MCPA                               

Duplosan® MCPP              mecoprop-p                                     

Jepolinex® Pro                   MCPA en dicamba

Mega® 2,4-D                      2,4 D amine

U 46® MCPA                      MCPA