Investeren in meer en beter ruwvoer
Melkveehouders die in staat zijn om hun ruwvoeropbrengst te optimaliseren, zijn de winnaars van vandaag en morgen. De kosten voor voer van eigen bodem liggen immers aanzienlijk lager dan de kosten voor aankoop van ruwvoer of krachtvoer. Alle reden om te investeren in meer en smakelijk ruwvoer van hoge kwaliteit.

Maatregelen in het voorjaar
Trek om te beginnen in het vroege voorjaar de laarzen aan en maak een wandeling over de graspercelen. Zeker na een periode van veel regen wordt dan snel duidelijk waar zich kwetsbare plekken bevinden waar het water blijft staan. Zeker is dat op die plekken de opbrengst door een slechte bodemstructuur tegen gaat vallen. Een ander probleem dat bovendien relatief makkelijk kan worden opgelost zijn mollen. Molshopen beschadigen niet alleen de grasmat maar ook de grond die met het gras in de kuil belandt, heeft natuurlijk impact op de kwaliteit van de kuil. Bestrijdt daarom mollen direct als u de eerste molshoop ziet.

Grassen en onkruiden
Kijk daarnaast goed naar de samenstelling  van de grasmat. Zijn er bijvoorbeeld veel open plekken, is er sprake van veel slechte grassen (met name ruw beemdgras en straatgras), dan kan met wiedeggen resultaat worden geboekt. Een natte winter is zeker gunstig voor deze grassen. Kweekgras is veel hardnekkiger en vrijwel niet te bestrijden in grasland behalve dan door het grasland te vernieuwen. Vallen er veel open plekken, dan is doorzaaien een belangrijke maatregel om het ‘gezonde’ grassenbestand te verbeteren. Zijn breedbladige onkruiden een probleem. Dan is het zinvol om zodra de mogelijkheid er is een onkruidbestrijding uit te voeren.

Onkruidbestrijding grasland in het voorjaar
Gras groeit vanaf februari/maart tot ver in het najaar, vaak zelfs tot in november. Ook onkruid kan zich vrijwel een jaar rond ontwikkelen. Dat maakt dat een onkruidbestrijding in theorie vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar mogelijk. Wat het juiste moment is, hangt af van veel factoren. Feit is dat er vaak wordt gekozen voor een bespuiting in het voorjaar, voor de eerste maaisnede. Voordeel van een vroege behandeling is dat u het hele seizoen (en zelfs een jaar later nog) van het effect profiteert. Door het afsterven van onkruiden krijgen goed presterende grassen krijgen meer ruimte om uit te stoelen. Dat vertaalt zich direct tot een hogere ruwvoeropbrengst en een betere ruwvoerkwaliteit. Een effectieve onkruidbestrijding verdient zich daarom altijd terug. Voor een zo breed mogelijke bestrijding van onkruiden is het advies om altijd Cirran® of Jepolinex® Pro in de mix toe te passen. Pas Cirran toe in meerjarig grasland en Jepolinex Pro in eerstejaars grasland.

Meer eigen ruwvoer in 2023?
Als het u als melkveehouder lukt om in 2023 meer ruwvoer van eigen bodem te oogsten. Dan verlaagt u daarmee de kostprijs van een kg melk. Twijfelt u aan het nemen van maatregelen of wilt u meer advies. Neem dan altijd contact op met specialisten die u verder kunnen helpen. Vaak is dat de loonwerker met veel kennis van zaken. Ook adviseurs op het terrein van graszaad, bemesting en gewasbeschermingsmiddelen kunnen u helpen met advies. U staat er kortom nooit alleen voor.