Distelbestrijding in granen
Als je in de zomermaanden over of langs de graanvelden loopt, zie je ze ongetwijfeld. De fel bloeiende distels die fier boven het graan uitsteken. Klaar om na de bloei de zaden te verspreiden. Het gevolg: nieuwe onkruidproblemen in de teelten erna. Om die problemen te voorkomen, is het belangrijk om in mei (nogmaals) een onkruidbestrijding uit te voeren, speciaal tegen deze probleemonkruiden. Loop daarom vooral door de gewassen en stel vast of er distels staan. En wacht vooral niet tot de akkermelkdistel of akkerdistels boven het gewas staan.

Akkerdistel en akkermelkdistel
De akkermelkdistel wordt een distel genoemd maar heeft niet de scherpe stekels zoals die van een akkerdistel. De plant geeft een wit melksap als je de holle stengel doorsnijdt of een blad afplukt. De plant kan wel tot 1,5 meter hoog worden met gele samengestelde bloemen (familie composieten) en is hierdoor opvallend aanwezig, bijvoorbeeld in granen. Voortplanting vindt plaats via zaden en via wortels. Bekend is dat vermenigvuldiging ook via grondbewerking wordt gestimuleerd. Vooral ook op braakliggend terrein komt de plant voor. Van daaruit is verspreiding naar landbouwakkers mogelijk.

De akkerdistel is eveneens een meerjarige composiet. Met ondergrondse uitlopers die makkelijk tot 20 cm wortelen kan de plant goed tegen extreme omstandigheden. In tegenstelling tot de akkermelkdistel, heeft de akkerdistel wel scherpe stekels. De akkerdistel kan soms hele oppervlaktes bedekken en dat is voor de landbouwer zeer ongewenst. Met een hoogte tot wel 1,2 meter steekt ook de akkerdistel makkelijk boven het gewas uit om vanaf de bloei te zaaien. Het pluizige zaad kan zich over grote afstanden verspreiden

Distelbestrijding in mei
Distels worden in een najaarsbespuiting in granen of in het vroege voorjaar meestal niet of onvoldoende bestreden. Dit komt vooral omdat kiemplanten (overblijvend of uit zaad) pas later in het voorjaar zichtbaar zijn. Daarna kunnen de planten zich snel ontwikkelen. In de zomer is een bespuiting te laat. Dan staan de planten volop te bloeien. Een goed moment van bespuiting is mei, meestal in de periode dat het vlagblad eraan zit te komen. De distels zijn dan zichtbaar tussen de graanplanten. Een goede controle ter plekke is dus nodig.  

Goed om te weten is dat met de distelbestrijding ook heermoes (kattenstaart) wordt bestreden.

Advies distelbestrijding in granen
Meestal weet je als akkerbouwer goed waar je distels kunt verwachten. Maar vaak kunnen ze ook op onverwachte plekken opduiken Loop begin mei door de percelen en stel vast of distels tot problemen kunnen leiden. Natuurlijk kunt u op dat moment ook de percelen controleren op graanziekten.

Zorg voor een tijdige bespuiting, dit mag van BBCH 20 (begin uitstoeling tot BBCH 39, vlagblad volledig uitgegroeid. Met uitzondering van haver waar toepassing is toegelaten tot en met BBCH 30 (einde uitstoeling).