De fruitdunning is belangrijk voor een goede oogst. Kies daarbij voor het middel met de beste opname. Lees meer over MaxCel.

Vruchtdunning in appel en peer
Vruchtdunning is het uitdunnen van de vruchten van fruitbomen. De behandelingen starten meestal vanaf eind april. Vruchtdunning richt zich nadrukkelijk op kwaliteit en optimalisatie van de groei. Met de behandeling wordt gestreefd naar een optimaal aantal vruchten aan elke boom en om zoveel mogelijk 6 BA in de vruchten te krijgen voor een dikkere maatsortering.

Meerdere redenen om te dunnen
Bij een zware dracht en onvoldoende dunning blijven de vruchten klein en minder goed van smaak en kleur. Nog meer dan bij appelen is bij peren een goed uitgegroeide vrucht belangrijk. Een andere reden om te dunnen is het tegengaan van het beurteffect. Door uitputting van de boom zijn er in het volgende seizoen te weinig bloemknoppen waardoor de opbrengst onder druk kan komen te staan. Wat zeker ook speelt is de kwaliteit van bewaring. Goed uitgegroeide vruchten zijn beter te bewaren en behouden beter hun textuur. Ook daarom is vruchtdunning belangrijk.

Wanneer starten met vruchtdunning
Hierover is geen algemeen advies te geven. Het is afhankelijk van de variëteit en de situatie. In zijn algemeenheid kan je stellen dat de vruchten tussen de 12 en 15 mm groot zijn. Wat zeker ook telt voor de effectiviteit zijn de weersomstandigheden en de kennis van de werking van de verschillende middelen. Fruittelers maken daarbij vooral gebruik van de kennis en de adviezen van hun adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.

Kiezen voor het middel Maxcel®
Er zijn verschillende middelen beschikbaar voor vruchtdunning. Waarom u er verstandig aan doet om gebruik te maken van het middel Maxcel, wordt hieronder toegelicht. In de eerste plaats is Maxcel een betrouwbare en zekere keuze. Het doet wat het moet doen: zorgen voor een goed dunningseffect en bevordering van de vruchtkwaliteit. En minstens zo belangrijk. Maxcel laat geen overdunning en gewasschade zien.

 

Eveneens belangrijk is de hoogwaardige formulering met ingebouwde adjuvanten die zorgen voor een betere en snellere opname. En voor een betrouwbaar en constant resultaat. Maxcel is kortom superieur in vergelijking met andere 6 BA middelen.

Kenners over Maxcel
Er is al veel onderzoek gedaan naar de werking van Maxcel. Hieruit komt naar voren dat een betere opname van middel zorgt voor een beter duneffect. Om die betere opname te realiseren, is het belangrijk om behandelingen uit te voeren bij 15 °C of hoger en bij voorkeur ’s morgens een bespuiting uit te voeren en niet in de volle zon!