Zaaien en oogsten in 2023
Vanaf de zomermaanden begint de oogst voor akkerbouwers en tuinders. De oogsttijd wordt gezien als het hoogtepunt van het jaar. Alle planningen en inspanningen worden dan zichtbaar in zowel de kwaliteit als de opbrengst. Zeker is dat het voor veel telers een lastig jaar was. Mede hierdoor zijn ook de verschillen in opbrengst dit jaar waarschijnlijk groter dan gemiddeld. De juiste keuzes op het juiste moment maken. Achteraf is het vaak makkelijk vast te stellen. Ja, achteraf praten is het altijd makkelijk.

Opbrengst in granen
Vanuit Nufarm volgen we de oogstresultaten natuurlijk nauwlettend. Zeker daar waar wij met onze producten het verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld in granen. Als gevolg van afwisselend natte en droge periodes, was er dit jaar ook sprake van grote verschillen in ziektedruk. Naast gele roest, dat vooral optreedt bij koude, natte omstandigheden zagen we afgelopen seizoen ook veel septoria druk.  Als teler kan je daarop inspelen met breedwerkende middelen. Veel telers doen dat ook. Bij gemiddeld hogere graanprijzen zijn deze bespuitingen nog rendabeler.  

Ook kijken we natuurlijk naar de stand van het gewas. Legering blijkt dit jaar een groter probleem. Door de combinatie van harde wind met flinke buien, kwam het op veel plaatsen voor. Dit leidt tot enorme verliezen. Dankzij de groeiregulatoren (halmverkorters en -verstevigers) wisten veel telers de schade te beperken. Het laat zien dat de inzet van deze middelen veel meer is dan een verzekeringspremie.

Opbrengst en kwaliteit aardappelen
Het voorjaar van 2023 was lang nat. Veel aardappelen werden daarom pas laat geplant waarbij bovendien de omstandigheden niet altijd ideaal waren. Dit was op nogal wat plekken terug te zien in een moeizame en sterk wisselende opkomst. En daarna, vanaf half mei tot half juli, was het droog en bij vlagen heet. Niet de meest ideale omstandigheden voor groei. Overigens ook geen omstandigheden waarin Phytophthora zich makkelijk kan ontwikkelen. Dat was weer anders vanaf half juli, een periode met veel regenval en zomerse temperaturen. Een perfect klimaat voor Phytophthora infestans. Nufarm kan in de bestrijding met haar middel Canvas® vooral op dat moment een belangrijke bijdrage leveren in de preventie.

Leermomenten 2023
Het weer is niet te sturen. Gelukkig worden de weermodellen op de langere termijn steeds beter. Wel of niet starten met aardappelen planten of nog een week wachten? Nu al een bestrijding tegen afrijpingsziekten in granen uitvoeren of beter volgende week? Door naar het gewas en het weer te kijken, kan een goed besluit worden genomen. Ook preventief ingrijpen is en blijft belangrijk. U hoeft alleen maar te kijken naar die percelen graan die door storm en regen zijn gaan legeren om dat te begrijpen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.