De gewasbescherming verandert. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van biologische middelen. Zoals de NuBio producten van Nufarm.

NuBio biologische gewasbescherming
De agrarische sector staat voor grote uitdagingen. In de eerste plaats zorgt de sector ervoor dat er voldoende en betaalbare voeding beschikbaar is voor iedereen. De afgelopen decennia ging de productiviteit dankzij gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest steeds verder omhoog. Maar hoe gaat dat straks? Als er minder kunstmest mag worden gebruikt en belangrijke gewasbeschermingsmiddelen niet meer beschikbaar zijn?

Reductie gewasbeschermingsmiddelen
Vanuit Europa wordt aangestuurd op een flinke reductie van gewasbeschermingsmiddelen. Diverse werkzame stoffen staan ter discussie of worden de komende jaren al in de ban gedaan. Ziekten en plagen moeten in dat geval met andere middelen (die wellicht minder effectief of veel duurder zijn) of via andere methoden worden bestreden. Onkruidbestrijding bijvoorbeeld zal vaker pleksgewijs (spotspraying) of mechanisch (robotgestuurd) worden uitgevoerd.

De bestrijding van ziekten en plagen kan door middel van het versterken van de weerbaarheid van planten met biostimulanten en met biologische middelen zonder residu. Op dit laatste richt Nufarm zich met NuBio.

NuBio: NeemAzal-T/S
Biologische gewasbescherming, de naam zegt het al, maakt gebruik van in de natuur beschikbare stoffen of organismen. Dat kunnen bacterie- of schimmelpreparaten zijn, maar ook stoffen die gewonnen worden uit de natuur. Bijvoorbeeld Azadirachta dat wordt gewonnen uit de zaden van de Neemboom (Azadirachta indica). Het middel NeemAzal-T/S, met daarin deze werkzame stof, is een aansprekend voorbeeld van een biologisch middel dat vooral in de bedekte teelt breed en zeer succesvol wordt toegepast tegen vretende en zuigende insecten en dat bovendien natuurlijke vijanden in de kas spaart.

Markt biologische middelen groeit
In de bedekte teelt is er al veel vraag naar de inzet van biologische middelen. Voor de akkerbouw- en tuinbouw is dit minder het geval. Biologische middelen zijn relatief duurder en vragen meer kennis omtrent toepassingen. Maar door het verdwijnen van middelen, neemt de vraag toe. Een voorbeeld is de inzet van Dipel DF tegen rupsen in de koolteelt. Nufarm investeert enorm in kennis en in proeven om de overstap naar deze middelen te vergemakkelijken.

Hoe ziet de toekomst eruit?
Niemand heeft een glazen bol. Maar het lijkt onvermijdelijk dat de land- en tuinbouw steeds vaker gaat werken met biologische middelen om ziekten en plagen te beheersen. Daar staat tegenover dat er nog altijd uitstekende chemische middelen beschikbaar zijn. Het volledig verdwijnen van dit aanbod zou grote gevolgen hebben voor de teler maar zeker ook voor de consument die met een schaarser en veel duurder aanbod krijgt te maken. Als teler is het belangrijk goed de ogen en oren open te houden voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om zo tegelijkertijd duurzaam en economisch te telen.

Meer weten over de biologische producten van Nufarm. Kijk dan vooral welke middelen er nu al beschikbaar zijn.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.