De phytophthoradruk was in 2023 enorm. Alle reden om komend jaar nog alerter te zijn en te kiezen voor de juiste strategie.

Druk phytophthora in 2023
Door warme en droge zomers leek het de laatste jaren steeds vaker mee te vallen met Phytophthora in aardappelen. Maar in 2023, was het ineens allemaal anders. Vanaf juli nam de ziektedruk door Phytophthora vrijwel dagelijks toe. Lange bladnatperiodes en zomerse temperaturen zijn een ideale voedingsbodem. En dat hebben we geweten. Het aantal aangetaste percelen nam dagelijks toe vooral ook omdat het natte weer aan bleef houden. Aardappeltelers zetten daarbij natuurlijk alle zeilen bij om controle te houden. Met wisselend succes.

Resistentiemanagement tegen phytophtora
Resistentie tegen bepaalde nieuwe agressieve stammen ligt immers op de loer of is zelfs al praktijk. Een belangrijk wapen tegen resistentie is het afwisselen en combineren/mengen van verschillende werkzame stoffen.

Phytophthora: voorkomen is beter dan genezen
Preventie is en blijft het belangrijkste wapen tegen de aardappelziekte Phytophthora. Want eenmaal geïnfecteerd, kan de ziekte zich tijdens het groeiseizoen steeds verder verspreiden, binnen en buiten de eigen percelen. Daar komt bij, dat bij meer infectiehaarden ook de kans op geslachtelijke voortplanting toeneemt. Met de kans op het ontstaan van nieuwe varianten die minder gevoelig of zelfs ongevoelig zijn voor de bestaande middelen. Een zorgelijke ontwikkeling.

Phytophthora: wat kunnen we verwachten in 2024?
De phytophthoradruk in 2023 is een voorspeller voor het komende jaar. Daar komt de moeizame oogst nog eens bij waarbij meer aardappelen op het veld zijn achtergebleven. Zeker in geval van een zachte winter zijn vroege aantastingen vanuit bijvoorbeeld opslagplanten denkbaar. Alle reden om straks al vanaf opkomst alert te zijn en het gewas tijdig te beschermen. Wanneer te starten? Dat kunt u het beste in overleg met uw adviseur doen. De winter is het ideale moment om de schema’s voor te bereiden. Zeker is dat telers samen voor een opgave staan voor een gezonde aardappelteelt.

De kracht van combineren
De adviseurs van Nufarm zijn voorstanders van het afwisselen en combineren van middelen. Ons middel Canvas® heeft de afgelopen jaren een sterke en zeer betrouwbare positie opgebouwd in de periode vanaf begin bloei en knolzetting. In 2024 blijven we die boodschap herhalen. Want elke aardappel verdient de beste bescherming en elke aardappelteler verdient een gezonde oogst.

Lees meer over Phytophthora en de bescherming met Canvas.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.