Groene gewasbeschermingsmiddelen worden steeds belangrijker bij de bestrijding van wittevlieg. Lees waarom de inzet zo belangrijk is.

Effectieve inzet groene middelen tegen wittevlieg in gerbera
Met het verdwijnen van diverse middelen, neemt de belangstelling voor de inzet van groene middelen tegen ziekten en plagen toe. Zeker op het terrein van wittevlieg bestrijding in gerbera waren er in 2023 uitstekende resultaten te zien. Tjeerd Peeters en Gerwin Murre zijn binnen Nufarm de teeltspecialisten met de groene NuBio middelen in hun pakket. Zij weten meer over de ontwikkelingen.

Problemen met wittevlieg in gerbera
Wittevlieg wordt algemeen gezien als een flink probleem in de gerberateelt. Een belangrijke oorzaak is de dichte gewasstand waarbij het een uitdaging is om de wittevlieg goed te raken. Om aan te tonen dat een groene aanpak werkt is in proeven, uitgevoerd in 2023 in het World Horti Center, gekozen voor een ouder gerberagewas met een flinke aantasting van wittevlieg. Dit om de situatie in de praktijk zo goed mogelijk na te bootsen.

Natuurlijke vijanden en groene gewasbeschermingsmiddelen
Natuurlijke vijanden zijn een belangrijk fundament bij de bestrijding van plaaginsecten. In deze proef is gebruik gemaakt van een nieuwe roofwants. Deze aanpak is gecombineerd met de middelen NeemAzal-T/S, NoFly en Naturalis. Met deze drie middelen is het mogelijk om de wittevlieg in gerbera in verschillende stadia, dus zowel volwassen als in de larvale stadia, te bestrijden. Breed bekend is dat NeemAzal-T/S zeer effectief is in de larvale stadia. Terwijl NoFly en Naturalis daarnaast in staat zijn de adulten goed te bestrijden. Belangrijk daarbij is het om vroeg te beginnen. Goede monitoring is daarbij essentieel.

Wittevlieg in gerbera een uitdaging?
Dat is zeker het geval vinden Tjeerd Peeters en Gerwin Murre. Maar de teler heeft met verschillende vormen van biologische bestrijding zoals roofwantsen, de inzet van feromonen én groene gewasbeschermingsmiddelen een goed pakket aan instrumenten in de gereedschapskist. In proeven maar zeker ook in de praktijk wordt aangetoond dat door combinaties van deze technieken en middelen het mogelijk wordt om wittevlieg in gerbera te beheersen. Alleen als de situatie lijkt te ontsporen kan eventueel met een beschikbaar chemisch middel worden ingegrepen.

Belangrijke conclusies
De inzet van chemie staat onder druk waardoor plaaginsecten als wittevlieg zich makkelijker kunnen verspreiden. De brede toelatingen van groene gewasbeschermingsmiddelen maken een effectieve bestrijding, samen met andere groene oplossingen, mogelijk. Het werken met deze ‘nieuwe’ systemen vraagt om een goede begeleiding en kennis van de teler. Het is daarom belangrijk ervaring op te doen met deze toekomstbestendige en duurzame middelen.  

Bekijk vooral ook de video door Tjeerd Peeters en Gerwin Murre

Meer informatie
Bekijk ook de video voor nog meer informatie of neem contact op met uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen. Ook kunt u contact opnemen met Tjeerd Peeters en Gerwin Murre van Nufarm. Hun gegevens vindt u hier.