Gewasbescherming met groene middelen is steeds vaker de gangbare teeltmethode. Welke zekerheden levert dit de kweker of teler op?

Teelt en gewas beschermen met groene gewasbeschermingsmiddelen
Dat de land- en tuinbouw voortdurend verandert en in beweging is: dat mag duidelijk zijn. Grote veranderingen zijn er zeker op het terrein van gewasbescherming. Het zijn vooral schadelijke insecten en schimmelziekten die het gewas aantasten waardoor opbrengst, kwaliteit en houdbaarheid onder druk komen te staan. Nu de sector steeds minder gebruik maakt van chemische middelen, winnen groene gewasbeschermingsmiddelen aan populariteit. De NuBio middelen van Nufarm leveren inmiddels een belangrijke bijdrage.

Wat zijn groene middelen
Over het algemeen worden er onder de groene middelen meerdere groepen van middelen genoemd. In de eerste plaats (natuurlijke) middelen die zorgen voor een weerbare en sterke plant. De gedachte is dat met deze zogenaamde elicitors de plant minder gevoelig wordt voor ziekten en plagen.

Een tweede belangrijke groep groene middelen is de inzet van natuurlijke vijanden. Denk aan sluipwespen en roofwantsen die bijvoorbeeld trips, luis en wittevlieg bestrijden. Een derde groep betreft biologische middelen (op basis van bijvoorbeeld een schimmel, bacterie of een natuurlijke stof) die wordt ingezet tegen bepaalde ziekten en plagen. Dit worden ook wel bio-controls genoemd. De middelen onder het NuBio label van Nufarm vallen onder deze laatste groep.

Wat maakt NuBio tot de groene zekerheid?
Onder de NuBio vlag vallen meerdere middelen. Voor alle NuBio middelen geldt dat ze uitgebreid zijn onderzocht op effectiviteit en op eventuele neveneffecten. Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de inzet in combinatie met natuurlijke vijanden. In deze proeven komt vrijwel steevast naar voren dat NuBio middelen uitstekend passen in moderne teeltsystemen waarin in veel gevallen minder chemische alternatieven voorhanden zijn.

De voordelen van groene middelen
Groene middelen hebben veel voordelen. We zetten ze kort op een rij:

  • Natuurlijke balans

Groene middelen sparen natuurlijke vijanden. Dit geldt zowel voor in bedekte als onbedekte teelten. Daarom worden ze vaak ingezet in combinatie met roofwantsen en sluipwespen.

  • Geen of minder kans op resistentie

De kans op resistentie met de groene middelen onder het NuBio label is te verwaarlozen.

  • Geen residu

Vaak kunnen middelen tot aan de oogst worden toegepast en laten ze geen residu achter.

  • Meer toelatingen

In tegenstelling tot reguliere middelen worden de etiketten van groene middelen vaker uitgebreid.

  • Passend bij wat consumenten en telers willen

Steeds vaker kiezen telers voor groene oplossingen waar dat kan. De consument waardeert dit.

NuBio: dé groene zekerheid
De inzet van biologie is onmisbaar bij het verder verduurzamen van de land- en tuinbouw. Binnen de NuBio productlijn komen wetenschappelijk onderzoek, praktijkproeven en samenwerking met telers en adviseurs samen. Dat maakt NuBio tot dé groene zekerheid.

 NuBio middelen zijn:

NeemAzal®-T/S, NoFly®, DiPel® DF en Fado®.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.