Het slim combineren van biologische middelen in de glastuinbouw levert goede resultaten op tegen plaaginsecten. Onder andere met NeemAzal-T/S en NoFly

Biologische bestrijding in de glastuinbouw
De gewasbescherming in de land- en tuinbouw, en zeker in de glastuinbouw, is al jaren aan een belangrijke transitie bezig. Die verandering is deels pure noodzaak omdat er meer en meer middelen uit het pakket verdwijnen. Anderzijds willen tuinders inzetten op meer duurzaamheid, vaak ook ingegeven door vragen vanuit de markt. Al deze ontwikkelingen maken dat de inzet van biologische middelen steeds vaker de standaard wordt. Met de middelen NoFly en NeemAzal-T/S heeft Nufarm twee krachtige oplossingen tegen plaaginsecten in huis die steeds breder kunnen worden ingezet dankzij uitbreidingen van de etiketten.

Selectief plaaginsecten bestrijden
De inzet van natuurlijke vijanden als roofwantsen en sluipwespen is de basis in vrijwel elke kas. Daarnaast wordt ‘gestuurd’ met diverse middelen om te zorgen dat populaties van plaaginsecten onder controle blijven. Het grote nadeel van veel middelen is de breedtewerking waarbij ook gewenste natuurlijke vijanden worden gedood. Om die reden wordt steeds vaker gebruik gemaakt van biologische middelen die selectief de plaaginsecten bestrijden en natuurlijke vijanden sparen.

Probleeminsecten en de juiste toepassingen
Een aantal belangrijke (lees schadelijke) plaaginsecten in de glastuinbouw zijn trips, wittevlieg, luis en spint. In veel gevallen zijn het combinaties van insecten die de teelt bedreigen. Dat maakt bestrijding vaak complex. Een andere complexiteit betreft de verschillende stadia. Niet in elk stadium is het plaaginsect even gevoelig voor het middel dat wordt toegepast. Toepassing op het juiste moment met het juiste middel, is essentieel voor een goed resultaat. Om die reden voert Nufarm in diverse gewassen proeven uit om zo de meeste succesvolle toepassingen en combinaties te analyseren.

NeemAzal-T/S en NoFly: twee succesvolle oplossingen
NeemAzal-T/S wordt breed gezien als een van de meest succesvolle middelen voor de bestrijding van stekende en zuigende insecten. Dankzij de sterke formulering met werkzame stof azadrachtine-A is het de eerste keus voor veel glastuinders. Het middel presteert vooral zeer goed in de larvale stadia.

NoFly is minder bekend. Dit middel is een mild curatief schimmelpreparaat op basis van Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901. Deze schimmel komt van nature voor in de bodem en werkt op meerdere plaaginsecten waaronder trips en wittevlieg. NoFly is vooral effectief op volwassen plaaginsecten.

Combineren van middelen
Biologische middelen, met verschillende werkingsprincipes die bovendien in verschillende stadia effectief zijn, bieden meer zekerheden. Zekerheden dat plaaginsecten in verschillende stadia goed zijn te beheersen en zekerheden op het terrein van resistentiemanagement. Voeg daaraan toe de voordelen op het terrein van duurzaamheid (geen chemisch residu) en de veiligheid voor natuurlijke vijanden. Dan mag duidelijk zijn dat combinaties van biologische middelen meer en meer de standaard gaan worden. Alle reden voor Nufarm om blijvend onderzoek te doen naar de effectiviteit van de middelen binnen goed doordachte schema’s.

Meer informatie over NeemAzal-T/S en NoFly
Bezoek dan vooral ook onze productpagina’s. Kijk op NeemAzal-T/S of NoFly.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.