Paprika’s telen met minder residu
In het vakblad Onder Glas stond in april 2024 een uitgebreid artikel over de opmars van groene middelen in de paprikateelt. Deels is dit ingegeven door noodzaak, omdat steeds minder chemie beschikbaar is. Maar daarnaast wil de sector zich ook duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen.

Plaaginsecten in paprika
Tjeerd Peeters is als adviseur bij Nufarm nauw betrokken bij de vele ontwikkelingen. Hij vertelt daarover: “We hebben met het middel NeemAzal®-T/S een bijzonder krachtig middel in huis dat al jaren succesvol wordt toegepast. Ik merk dat we steeds meer vragen van telers krijgen over hoe ze NeemAzal-T/S het beste kunnen inzetten. Wat het middel erg interessant maakt, is de brede werking op zuigende en vretende insecten. Dus zowel op luis, trips, wittevlieg en spint. Ook krijg ik regelmatig vragen over de mogelijke fytotoxiciteit. In de praktijk zie ik af en toe een enkele bladkrulling, zeker niet meer dan bij andere middelen. Natuurlijk is het belangrijk de dosering af te stemmen op de stand en de fase van het gewas. En vooral ook om meer ervaring op te doen. Begin daarom bijvoorbeeld voorzichtig met een wat lagere dosering, in combinatie met NoFly. Wat mij betreft is het allerbelangrijkste dat de teler met NeemAzal-T/S een middel beschikbaar heeft waarmee de plagen beheersbaar blijven. En waarbij de inzet van chemie kan worden uitgesteld of zelfs helemaal niet meer nodig is.”

Nezara in paprika en komkommer
De groene stinkwants Nezara viridula zorgt voor schade in de paprikateelt en ook in toenemende mate in de komkommerteelt. Deze wants is in paprika lastig te bestrijden. Daarom zijn telers nu nog aangewezen op intensieve monitoring en het handmatig verwijderen van clusters van eieren en volwassen wantsen. Tjeerd Peeters erover: “De effectiviteit van NeemAzal-T/S tegen Nezara is nog niet in detail onderzocht. Stelregel voor plaagbestrijding met NeemAzal-T/S is: vreet of zuigt het van de plant en vindt er een vervelling plaats? Dan is er van NeemAzal-T/S een werking te verwachten. Wat we wel vaststellen is dat het middel een repellent werking lijkt te hebben. We zullen dat in de praktijk zeker blijven volgen.”

NoFly® en NeemAzal®-T/S: een krachtige combi
Naast NeemAzal-T/S is het middel NoFly een tweede NuBio middel dat effectief is tegen meerdere schadelijke insecten. Maar vooral de werking op wittevlieg is krachtig. Waar de werking van NeemAzal-T/S is gebaseerd op opname van azadirachtine (een natuurlijk extract uit de Neemboom) is de werking van NoFly gebaseerd op contact met de insectpathogene schimmel (Paecilomyces fumosoroseus), die van nature in de grond voorkomt. Tjeerd hierover: “Beide middelen bieden echt toegevoegde waarde. Wat ik belangrijk vind om te melden is dat de natuurlijke balans in de kas almaar belangrijker wordt. Deze beide middelen passen daar perfect in.”

Meer informatie over toepassing en etiket

Bezoek vooral onze informatieve productpagina’s: NeemAzal-T/S  en NoFly

Voor advies kunt u contact opnemen met uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.