NUFARM: UW GRAANSPECIALIST

Graantelers aan de top
Graantelers in Nederland behalen de hoogste opbrengsten en behoren tot de wereldtop. Nufarm is trots daaraan bij te dragen met een aantal sterk presterende producten voor de bestrijding van schimmelziekten, maar daarnaast ook voor onkruidbestrijding en groeiregulatie.

Lees hieronder meer over:

 • Bestrijding schimmelziekten granen
 • Groeiregulatoren in granen
 • Onkruidbestrijding voorjaar
 • Onkruidbestrijding na de oogst

Bestrijding schimmelziekten in granen

Ampera® en Soleil®: onveranderd sterk tegen schimmelziekten
Ampera en Soleil hebben zich de afgelopen jaren bewezen. Beide middelen zijn ook nu beschikbaar voor de graanteler. Het biedt u de mogelijkheid om schadelijke schimmelziekten uitstekend te bestrijden vanaf fase T0 tot T3. Overleg met uw adviseur over de beste aanpak.

Brede werking en economisch rendabel
Ziekten als sneeuwschimmel, gele roest, meeldauw, septoria, bruine roest en fusarium tasten de graanteelt aan. Middelen moeten daarom breed werken en tegelijk economisch rendabel zijn. Ampera en Soleil, beide met twee doeltreffende werkzame stoffen, voldoen aan deze twee voorwaarden.

Ampera en Soleil: fundament voor een topopbrengst

Ampera
Voor een schone start en een gezonde oogst
Schimmelaantastingen in graan zijn vaak al zichtbaar in het vroege voorjaar en blijven actief tot in de afrijping. Om die reden worden er vaak meerdere bespuitingen uitgevoerd vanaf groeifase T0.

Twee werkzame stoffen twee toepassingstijdstippen
Ampera bevat wee werkzame stoffen (prochloraz en tebuconazool) die gezamenlijk preventief en curatief werken op vroege schimmelaantastingen waaronder septoria, vroege roesten en sneeuwschimmel.

De eerste toepassing vindt plaats vanaf begin april (T0 of T1). Een tweede toepassing tegen aarfusarium vindt plaats in groeifase T3.

Ampera mag tweemaal worden toegepast. De tweede toepassing richt zich op afrijpingsziekten (aarfusarium). Deze bespuiting vindt meestal plaats in eind mei, begin juni (T3).

Advies: 1,5 l/ha

De voordelen van Ampera

 • Brede werking tegen schimmelziekten in granen
 • Een gebruiksvriendelijke vloeibare EW-formulering
 • Twee toepassingen mogelijk. T0/T1 en T3
 • Toelatingen in winter- en zomertarwe, winter- en zomerrogge en triticale

 

Soleil
Twee werkzame stoffen en twee toepassingstijdstippen
Ook Soleil heeft twee werkzame stoffen, tebuconazool en bromuconazool die preventief en curatief werken op roesten, septoria en aarfusarium. Toepassing vanaf eind maart (T0 of T1). Door de uitstekende werking van Soleil tegen aarfusarium wordt dit middel ook regelmatig in groeifase T3 toegepast. Maar let op: het middel is slechts eenmaal per teeltcyclus toegelaten. Soleil is toegelaten in winter- en zomertarwe en triticale.

Advies 1, 0 – 1,2 l/ha

De voordelen van Soleil

 • Brede werking tegen diverse schimmelziekten
 • Flexibel inzetbaar in fase T0, T1 en T3
 • Preventief en curatief

Veel voorkomende schimmelziekten in de graanteelt

Sneeuwschimmel
De aantasting van sneeuwschimmel (Microdochium nivale) komt vooral voor onder koele en natte omstandigheden. Later in het groeiseizoen vindt de aantasting plaats in de stengel tussen het vlagblad en de aar. Door de aanwezigheid van de sneeuwschimmel sterft de aar waardoor er geen aarvulling plaats vindt.

Septoria tritici (bladvlekkenziekte)
Op het blad ontstaan vlekken met daarin zwartgekleurde puntjes (conidiën). Besmetting vindt vooral plaats door opspattend regenwater. In regenachtige periodes is de kans op besmetting en uitbreiding het grootst. De schimmel kan zich bij lage temperaturen al uitbreiden. Maar het optimum ligt bij wat hogere temperaturen tussen 15 en  25 ºC.

               

Gele roest
Gele roest is zichtbaar in lengtestrepen op het blad. Vaak zijn er haarden. Zeker in een zachte winter kunnen al vroeg in het voorjaar infecties ontstaan. De optimale temperatuur voor gele roest ligt rond 10 ºC en bij een hoge luchtvochtigheid. De economische schade door gele roest kan enorm zijn.

Bruine roest
Bruine roest komt vooral voor bij hogere temperaturen, later in het groeiseizoen. De sporenhoopjes komen verspreid over het blad voor. Een belangrijk verschil met gele roest, waar vooral lengtestrepen zichtbaar zijn.

Meeldauw
Meeldauw komt vooral voor in zware gewassen en vaker op lichte dan op zware gronden. De schimmel is te herkennen aan schimmelweefsel met daarin zwarte vruchtlichamen (conidiën) waarin sporen ontstaan. Voorkom dat de schimmel het vlagblad of de aar kan bereiken.

Aarfusarium
Fusarium is feitelijk een verzamelnaam van verschillende schimmelziekten die schade aan de aar veroorzaken. Het heeft gevolgen voor de korrelvulling, het duizendkorrelgewicht en door giftige stoffen (mytotoxinen) kan het graan zelfs ongeschikt worden voor menselijke consumptie of voor verwerking in diervoer. Belangrijke schimmels die aarfusarium  veroorzaken zijn de sneeuwschimmel en de rode kafschimmel. Vooral in natte periodes rondom de bloeiperiode is de ziektedruk hoog.


Groeiregulatoren in granen
Uw graangewas staat er geweldig voor. Het belooft een goede oogst te worden. Tot het weer omslaat. Hevige buien en flink wind. Extreme omstandigheden, die tegenwoordig vaker lijken voor te komen. Maar ook onder relatief rustige omstandigheden kan graan afhankelijk van bijvoorbeeld bemesting en grondsoort gaan legeren. 

Meeropbrengst met groeiregulatoren
Groeiregulatoren zorgen voor een korter en steviger gewas en een betere ontwikkeling van het wortelstelsel waardoor de kans op legering wordt beperkt. De afgelopen jaren heeft Nufarm daarnaast uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect op de opbrengst. De afgelopen jaren werd in proeven circa 200-400 kg meeropbrengst per hectare gemeten.

De voordelen van groeiregulatie Trimaxx®

 • Snelle en effectieve opname
 • Hogere opbrengst door betere wortelontwikkeling
 • Flexibel inzetbaar
 • Bewezen effectief

Adviezen voor wintergranen 2020
Onderstaand onze adviezen voor wintergranen. Ook in zomergranen is toepassing nuttig.

Adviezen voor wintergranen

0,25 l/ha Trimaxx® + 0,5 l/ha Stabilan®
Toepassen vanaf eerste knoop voelbaar bij groeizaam weer. Herhalen na ca. 10 dagen afhankelijk van (weers)omstandigheden.

Wintergerst

0,8 l/ha Trimaxx®

Toepassen vanaf eerste knoop voelbaar bij groeizaam weer.

0,75 l/ha Ephon® Top
Toepassen als eerste kafnaalden zichtbaar zijn.


Onkruidbestrijding voorjaar in granen
Onkruiden in granen kunnen zich relatief makkelijk ontwikkelen en verspreiden. Alle reden om de onkruidbestrijding serieus te nemen. Nufarm heeft een aantal krachtige middelen beschikbaar voor de bestrijding van breedbladige onkruiden. De middelen zijn breedwerkend en goed toe te passen in combinatie met andere middelen. Een effectieve onkruidbestrijding zorgt voor meer opbrengst en meer rendement.

Adviezen onkruidbestrijding voorjaar 2020
Gericht op de bestrijding van breedbladige onkruiden biedt Nufarm de volgende middelen:

Saracen® Delta
Saracen® Delta is een nieuw middel. Combineert bodemwerking met contactwerking. Sterk op onder andere kamille en klein kruiskruid. Ideaal in de mix met groeistoffen zoals 

U 46® MCPA en Duplosan® MCPP

Advies: 0,1 l/ha

Duplosan® MCPP
Duplosan® MCPP is het vertrouwde middel in de mix tegen diverse breedbladige onkruiden.

Advies: 2 l/ha

U 46® MCPA
Tegen breedbladige onkruiden in het voorjaar. Daarnaast wordt U 46® MCPA later in het seizoen veelvuldig tegen akkerdistel toegepast. Bedenk: mei is de distelmaand.
Dosering voorjaarsbespuiting: afhankelijk van de mix.
Advies:  2 l/ha tijdstip van toepassing begin uitstoeling tot en met vlagblad BBCH 20-39!


Onkruidbestrijding op onbeteeld terrein
Na de oogst, op onbeteeld terrein, is het ideale moment om af te rekenen met hardnekkige wortelonkruiden. Onderstaande systemische middelen zet u daarvoor in. Wacht met een bespuiting tot de onkruiden zich voldoende hebben ontwikkeld. Dit bevordert de opname tot diep in de wortels.

Adviezen 2021
Mega® 2,4-D (uiterlijk tot 1 september)
Toepassing op tijdelijk onbeteeld land (in stoppel). Ideaal om breedbladige wortelonkruiden te bestrijden. Werkzame stof: 2,4-D.
Dosering: 2 l/ha

Clinic® N (augustus en september)
Toepassing op tijdelijk onbeteeld land (in stoppel). Breed en sterk tegen zowel breedbladige als grasachtige wortelonkruiden. Werkzame stof: glyfosaat.
Dosering: 2-6 l/ha

Voor advies over onze producten kunt u terecht bij uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.

 Ampera®, Saracan® Delta, DUPLOSAN® MCPP, Clinic® N, Mega® 2,4-D, U-46® MCPA, Trimaxx®, Stabilan® en Ephon® Top, zijn geregistreerde merknamen van Nufarm B.V.. Soleil® is een geregistreerd handelsmerk van Sumitomo Chemical Agro Europe SAS. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.


Ampera en Soleil: fundament voor een topopbrengst.

Ronny Traas- Technical Advisor Benelux
NUFARM: UW GRAANSPECIALIST
Aanvraag graanbrochure

Bestrijding schimmelziekten in granen

Ampera

 • Toelatingsnummer: 14678N
 • In wintertarwe- en zomertarwe
 • In winter-en zomerrogge
 • In triticale.
 • Verpakkingen: 4 x 5L.
Meer over Ampera

Soleil

 • Toelatingsnummer: 14854 N
 • In wintertarwe.
 • In zomertarwe.
 • In triticale.
 • Voor professioneel gebruik.
 • Verpakking: 4 x 5L.
Meer over Soleil

Trimaxx

 • Toelatingsnummer: 13575 N
 • Ter voorkoming van legering in tarwe, gerst, rogge, haver, triticale en spelt.
 • Ter voorkoming van legering in raaigras en graszaadteelt.
 • Voor professioneel gebruik. 
 • Verpakkingen: 12x 1L en 4 x 5L.
Meer over Trimaxx
We zijn er voor u.