NoFly is een krachtig middel dat veilig kan worden ingezet tegen vooral trips en witte vlieg én met een belangrijke nevenwerking op onder andere de groene perzikbladluis. NoFly past perfect in de spuitschema’s met andere biologische middelen. De inzet van NoFly heeft geen impact op insecten als bijen, hommels en roofwantsen. Zo blijft de natuurlijke balans intact. NoFly past daarbij perfect in het streven om de inzet van chemie verder te beperken. NoFly combineert uitstekend met NeemAzal-T/S, in te zetten bij een hoge plaagdruk; en kan worden afgewisseld met andere entomopathogene middelen.

NoFly: de sterktes

 • Sterk op witte vlieg en trips; nevenwerking op luizen
 • Geen residu, past perfect in ICM strategie
 • Spaart natuurlijke vijanden en draagt bij aan natuurlijke balans in de kas
 • Breed toegelaten in vruchtgroenten
 • Veilig voor natuurlijke vijanden


NoFly®

Een belangrijke aanwinst in de glastuinbouw
In de glastuinbouw worden natuurlijke vijanden ingezet in de bestrijding van diverse plaaginsecten. Aanvullend daarop wordt veelvuldig gebruik gemaakt twee groepen biologische middelen. In de eerste plaats de groep entomopathogene schimmels waaronder NoFly valt. En in de tweede plaats de groep van middelen op basis van de werkzame stof Azadirachtine, waaronder de welbekende NeemAzal®-T/S. Voor de bestrijding van trips, witte vlieg en ook luizen (groene perzikbladluis) kan de glastuinbouwer putten uit verschillende middelen en schema’s. De toegelaten middelen kunnen op verschillende manieren met elkaar worden gecombineerd.

Werking NoFly
NoFly is een biologisch middel op basis van de schimmel Paecilomyces fumosoroseus (FE9901). De schimmel herkent schadelijke insecten zoals trips en witte vlieg en dringt het insect binnen 24 uur binnen. Daar vermeerdert de schimmel zich ten koste van het insect (het is een pathogene schimmel) dat vervolgens na circa 72 uur sterft.

 

Bekijk productpagina NoFly

NOFLY

 


Zeg ja tegen NoFly

In de glastuinbouw wordt ingezet op duurzame ziekte- en plaagbestrijding met inzet van natuurlijke vijanden en middelen zonder residu. De bestrijding van witte vlieg, trips en luizen is uitdagend in meerdere teelten. Het middelenpakket is beperkt. Dat maakt NoFly tot een welkome aanvulling. Bijkomend voordeel is het brede etiket met toepassingen in zowel vruchtgroenten en vaste planten. En dat is precies de reden dat steeds meer adviseurs en telers ja zeggen tegen NoFly.

Toelatingen NoFly
NoFly is breed toegelaten in de vruchtgroenten tomaten, paprika, aubergine, komkommer en courgette. De verwachting is dat het etiket in de loop van 2023 wordt uitgebreid naar aardbeien onder glas en snijbloemen.

NoFly is effectief tegen trips en witte vlieg en heeft een nevenwerking op bladluizen, waaronder de groene perzikbladluis. NoFly kan worden gecombineerd in de schema’s met NeemAzal-T/S. Een combinatie die bij een hogere plaagdruk wordt geadviseerd.

Dit is er aan de hand
Minder chemische middelen en meer inzet op een natuurlijke bestrijding in de kas. Dat is een trend die al lang gaande is. Tegelijkertijd zien we in de praktijk dat de plaagdruk in verschillende teelten duidelijk toeneemt.  In tomaten nemen vooral de problemen met witte vlieg toe, met soms grote effecten vooral als gevolg van virusoverdracht. In komkommer en courgette is het eveneens lastig om witte vlieg en daarnaast trips goed te beheersen. En in paprika en aubergine stellen trips en luizen en dan met name de groene perzikbladluis de telers voor flinke uitdagingen.

NoFly: een belangrijk nieuw middel
Met NoFly krijgen glastuinders een belangrijk nieuw middel in handen bij de plaagbestrijding: NoFly op basis van de schimmel Paecilomyces fumosoroseus  (FE9901), is een unieke schimmel binnen de groep entomopathogene schimmels. NoFly is daarmee een belangrijke aanvulling binnen zowel het resistentiemanagement als bij het behoud van een natuurlijke balans in de kas.

De kracht van NoFly in verschillende stadia
Een vraag die we vaak krijgen is: In welk stadium van het insect kan ik het beste ingrijpen?  Meestal lopen er in de teelt meerdere cycli door elkaar. Het middel NoFly werkt zowel op de eitjes, larven en adulten. NoFly wordt curatief ingezet. De beste resultaten worden behaald met een vroege inzet van NoFly. In de praktijk zien we dat NoFly bij trips goede resultaten laat zien in het adulte stadium en bij witte vlieg in het larvale stadium.


Adviezen NoFly in vruchtgroenten

NoFly heeft toelatingen in zowel tomaten, paprika, aubergine, komkommer en courgette. Klik hier voor een overzicht van onze adviezen op basis van proeven en praktijkervaring. Lees adviezen over NoFly in tomaten, paprika en aubergine en courgette. 

Nufarm Benelux hanteert een standaardadvies van 2,5 kg per ha.

LEES ADVIEZEN


NoFLy is een welkome aanvulling op ons Nubio assortiment als curatieve biologische insecticide zonder residu

Tjeerd Peeters - Technical Advisor Benelux

Wilt u meer informatie over NoFly? Laat hier uw gegevens achter

"*" geeft vereiste velden aan

By selecting the checkbox above, you are agreeing Nufarm can send you relevant Marketing Communications. You are able to unsubscribe at any time, by updating your preferences. Learn more

I agree to receive marketing Communications from Nufarm*
Heeft u vragen?

Onze NoFly-expert helpt u graag verder!

Contact opnemen

NoFly

 • Erkenningsnummer: 16266 N
 • In tomaat.
 • In paprika.
 • In aubergine.
 • In komkommer.
 • In augurk.
 • In courgette.
 • In meloen.
 • In pompoen.
 • In stokslaboon.
 • In linzen
 • In vaste plantenteelt
 • Verpakking: 6 x 1 Kg. 
Voor meer info

Werking NoFly

 

We zijn er voor u.